Piratenpartij Utrecht

Verkiezingsprogramma 2022

Samen-leven en samen-werken: voor een eerlijk Utrecht

Inhoudsopgave:

 1. Leeswijzer ................................................................................................................................... 2
 2. Deel 1: Basisbeginselen .............................................................................................................. 3
 3. Deel 2: Lokale standpunten ....................................................................................................... 0
 4. Deel 3: Lokale standpunten – Hoe dan? .................................................................................... 3
 5. De Piratenpartij staat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen ............................................ 3
 6. De Piratenpartij staat voor meer inbreng van inwoners .......................................................... 5
 7. De Piratenpartij staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit .................. 8
 8. De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met meer transparantie ......... 14
 9. De Piratenpartij staat voor goede en betaalbare woningen voor iedereen .......................... 20
 10. De Piratenpartij staat voor een veilige gemeente ................................................................... 22
 11. De Piratenpartij staat voor een leefbare en duurzame gemeente ......................................... 26
 12. De Piratenpartij staat voor een ondernemende gemeente ................................................... 31
 13. De Piratenpartij staat voor toegankelijk, betaalbaar en goed onderwijs................................ 34
 14. De Piratenpartij staat voor toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg ................ 38
 15. De Piratenpartij staat voor weerbaarheid van mensen, zowel in tijden van crisis als daarbuiten ................................................................................................................................ 42

Leeswijzer

Een verkiezingsprogramma doorlezen valt niet mee. Toch haal je uit een verkiezingsprogramma iets belangrijks: de belofte die de partij aan jou doet wanneer je op een partij stemt.

Om ervoor te zorgen dat ons programma voor iedereen duidelijk is, kun je behalve verder lezen ook kiezen voor de volgende opties:

Ons programma bestaat uit drie delen:

Lees, kijk of luister dus eerst deel 1 met onze basisbeginselen. Voel je je daarbij thuis? Dan ben je waarschijnlijk ook een piraat! Tijd om naar deel 2 te gaan, om te zien hoe we vanuit onze basisbeginselen naar de stad kijken.

In deel 2 begint het echte denkwerk. Je voelde je thuis bij deel 1, dus de kans is groot dat je het met de meeste lokale standpunten behoorlijk eens zal zijn. Maar zoals in iedere partij kunnen we ook intern van mening verschillen, en bepalen de nuances heel veel.

Noteer voor jezelf welke lokale standpunten je deelt, en bij welke standpunten je opmerkingen hebt. Om verduidelijking te krijgen mag je altijd contact met ons opnemen. Onze kandidaten praten niet enkel met media of andere politici, ook met jou gaan ze graag het gesprek aan.

Enthousiast geworden over deel 2? Lees dan vooral verder in deel 3 en denk mee, of stuur je bijdrage op naar bestuur@pputrecht.nl. Jouw stem, zowel tijdens de verkiezingen als daarbuiten, maakt voor ons het verschil. En misschien wil je wel meer betekenen. Neem contact met ons op via vrijwilligers@pputrecht.nl om te kijken wat jij kunt doen.

Deel 1: Basisbeginselen

Het is lastig om ons op het ouderwetse links-rechts spectrum te plaatsen. Dat komt omdat onze beweging niet is opgezet op basis van tegenstellingen, maar op basis van gedeelde doelen. Het Piratenwiel geeft goed weer wat onze basisbeginselen zijn.

Alles begint bij empowerment: mensen in staat stellen om zelf dingen te bereiken, en te helpen waar dat nodig is.

We zijn liberaal te noemen omdat we staan voor vrijheid voor iedereen, zolang dat de vrijheid van anderen niet beperkt.

We zijn sociaal te noemen omdat we geloven dat iedereen gelijke rechten en kansen verdient.

We zijn progressief te noemen omdat we daarbij buiten de gebaande paden durven te denken, bijvoorbeeld wanneer het gaat over directe democratie, vrijheid van informatie en het universele basisinkomen.

We zijn conservatief te noemen omdat we ons uit durven te spreken tegen ‘ontwikkelingen’ die onze privacy schaden, of die de transparantie van de overheid verder verminderen.

Bij de Piratenpartij Utrecht kom je mensen tegen die zichzelf socialist of anarchist noemen. Maar ook mensen die zichzelf liberaal of libertair noemen. Hier verenigen mensen zich vanuit alle ideologieën, en we zijn het zeker niet altijd met elkaar eens. Toch blijven we groeien als beweging, want we hebben gedeelde waarden en gaan het gesprek op een goede manier aan wanneer we het niet met elkaar eens zijn.

Deel 2: Lokale standpunten

Eerst lees je hier onze lokale standpunten. Per standpunt zie je een aantal van onze kernpunten over het betreffende thema. Wil je meer lezen? Blader dan door naar deel 3.

De Piratenpartij staat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen

— Een gemeente waar we beleid baseren op wetenschap. Waar we erkennen dat het onvoorwaardelijk basisinkomen de toekomst is, en er alles aan doen dit op lokaal niveau te realiseren. Tot die tijd gaat de gemeente menselijk om met de Participatiewet, en wordt de privacy van eenieder die afhankelijk is van de overheid gewaarborgd.

De Piratenpartij staat voor meer inbreng van inwoners

— Een gemeente waar iedereen die dat wil een stem heeft, deze durft te uiten én gehoord zal worden. Veilige online platforms voor lokale democratie en referenda. Empowerment van onze inwoners hoort altijd op de agenda te staan, bij ieder onderwerp. Een democratie is nooit af. We moeten de burgers in staat stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de lokale democratie.

De Piratenpartij staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit

— Een gemeente waar overeenkomsten zichtbaarder zijn dan verschillen. Onze kracht blijkt uit de mate waarin we elkaar accepteren. We moeten zuinig zijn op onze volksbuurten, onze gemeenschappen, de geschiedenis en de diversiteit van onze stad. Een stad waar cultuur niet langer wordt gezien als een tweederangs onderwerp, maar de aandacht krijgt die ze verdient. Muziek, beeldende kunst, theater: dat geeft de stad kleur, en dat vertelt ons verhaal.

De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met meer transparantie

— Een gemeente waar persoonlijke data veilig is en overheidsdata toegankelijk voor iedereen. Waar transparantie van bestuur bijdraagt aan controleerbare en betrouwbare besluitvorming en gebruikte algoritmes openbaar zijn.

De Piratenpartij staat voor goede en betaalbare woningen voor iedereen

— Een gemeente waar wonen betaalbaar is, sociale huurwoningen en studentenwoningen voldoende beschikbaar zijn, en in een gezonde mix met koopwoningen zorgen voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Woningen zijn er om zelf in te wonen, niet om mee te speculeren.

De Piratenpartij staat voor een veilige gemeente

— Een gemeente waarin iedereen zich veilig voelt. Geen schijnveiligheid door bewakingscamera’s, maar echte veiligheid door sociale cohesie. Een veilige gemeente is zo ingericht dat mensen zich betrokken voelen en de privacy hebben om zichzelf te zijn. We gaan de aandacht verschuiven van de war on drugs naar echte veiligheid. We verspillen geen politiecapaciteit aan hennepplanten in tuinen en besteden meer aandacht aan digitale veiligheid.

De Piratenpartij staat voor een leefbare en duurzame gemeente

— Een gemeente waar we veilig, gezond en prettig samen kunnen leven. Waar inwoners hun woning en openbare voorzieningen goed kunnen bereiken, met gratis openbaar vervoer, te voet, met de fiets of met de auto. Een gemeente waar groen wél in het dagelijks straatbeeld hoort en zwerfafval niet. Onze gemeente als thuis voor ons én voor de generaties na ons: zelfvoorzienend en onafhankelijk. Een leefbare gemeente met ruimte voor (vrijwilligers)initiatieven; kunstenaarscollectieven, repair cafés en hackerspaces, dat is wat Utrecht leefbaar maakt.

De Piratenpartij staat voor een ondernemende gemeente

— Een gemeente waar lokaal en innovatief ondernemerschap een streepje voor krijgt, waar stimuleren belangrijker is dan reguleren. Utrecht als voorloper van de zwermeconomie, waar vrijwilligerswerk net zo belangrijk is als betaald werk. Een gemeente waar sekswerkers niet langer worden weggepest.

De Piratenpartij staat voor toegankelijk, betaalbaar en goed onderwijs

— Een gemeente waar kwalitatief goed onderwijs toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Waar onderwijs de plek is waar ongelijkheid wordt aangepakt en iedereen een eerlijke kans krijgt. Waar voldoende aanbod is van brede brugklassen en actief het lerarentekort wordt aangepakt. Waar we privacyschending niet accepteren en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid.

De Piratenpartij staat voor toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg

— Een gemeente waar de inwoners niet wakker hoeven te liggen over de vraag of ze wel goede zorg zullen ontvangen. Waar thuiskweek van medicinale cannabis altijd is toegestaan. Waar we de wachttijden in de jeugdzorg en GGZ aanpakken en waar iedereen passende hulp krijgt. Een gemeente waar mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.

De Piratenpartij staat voor weerbaarheid van mensen, zowel in tijden van crisis als daarbuiten.

— Een gemeente waar de inwoners ook in tijden van crisis op hun gekozen vertegenwoordigers kunnen vertrouwen. De economische crisis, de coronacrisis, we maken te vaak mee dat in lastige tijden mensen tussen wal en schip vallen. Dat moet anders, dat kan anders, en daar willen wij aan bijdragen.

Deel 3: Lokale standpunten – Hoe dan?

Onze standpunten komen niet uit de lucht vallen. Om deze te bereiken zijn er echter concrete acties nodig. Hier lees je wat we willen doen, hoe we dat gaan doen, en waarom.

De Piratenpartij staat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen

Een gemeente waar we beleid baseren op wetenschap. Waar we erkennen dat het onvoorwaardelijk basisinkomen de toekomst is, en er alles aan doen dit op lokaal niveau te realiseren. Tot die tijd gaat de gemeente menselijk om met de Participatiewet, en wordt de privacy van eenieder die afhankelijk is van de overheid gewaarborgd.

Het Nibud en vele andere organisaties hebben al aangetoond dat een onvoorwaardelijk basisinkomen niet alleen haalbaar maar ook betaalbaar is. Niet als een soort schijn-bijstand, maar als een echte basis voor iedereen – zowel werkenden als werklozen. Om mensen een realistische zekerheid te geven is een netto bedrag van 1.400 euro per maand ons streven.

Denk je nu ‘maar wat heeft de gemeente daarmee te maken?’. Dat vertellen we je graag. Er zijn tal van regelingen die op lokaal niveau uitgevoerd moeten worden in het kader van maatschappelijke ondersteuning. Natuurlijk, om echt op het volledige bedrag te komen voor het onvoorwaardelijk basisinkomen zal het Rijk ook moeten hervormen. Maar wij zeggen: Laat Utrecht een voorbeeld zijn. Het deel dat we lokaal kunnen en moeten dragen wanneer we een onvoorwaardelijk basisinkomen invoeren kunnen we, met goedkeuring van de rijksoverheid, nu al realiseren.

We geven in Utrecht 230 miljoen per jaar uit aan bijstand, sociale werkvoorziening, re-integratie en armoedebestrijding. Dat zijn de directe kosten – daarnaast geven we geld uit aan opsporing, ‘fraude’ bestrijding, ICT, huisvestingskosten, ga zo maar door. Dat maakt de werkelijke kosten van de manier waarop we onze maatschappij hebben ingericht heel ondoorzichtig.

We hebben in Utrecht ongeveer 360.000 inwoners, die samen circa 177.000 huishoudens vormen. Hiervan zijn er 93.000 alleenstaand. Op basis van enkel de directe kosten is het al mogelijk om ieder huishouden ongeveer 110 euro per maand als basisinkomen te verstrekken.

Dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg, maar laat wel zien hoe we alleen al met die directe kosten 8% van het onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen dekken. Zorg je dat in Utrecht armoede verdwijnt, dan gaat er opeens veel meer mogelijk worden. Wij willen een kritische blik werpen op onderdelen uit de begroting zoals ‘ondersteuning op maat’ (bijna 300 miljoen) en ‘samenleven en sport’ (bijna 85 miljoen). Niet door voorzieningen zomaar weg te bezuinigen, maar door ook te kijken naar wat de echte kosten zijn achter de schermen. Gebouwen, personeel, ICT, onderhoud, controle, ga zo maar door.

Met een onvoorwaardelijk basisinkomen vervalt ook alle noodzaak tot controle, en dus ook de behoefte aan dure systemen, personeel, administratie en management. Een simpele koppeling aan de Gemeentelijke Basisadministratie volstaat. Tot de realisatie van een basisinkomen moet de gemeente menselijk omgaan met de Participatiewet en de privacy van eenieder die afhankelijk is van de overheid waarborgen.

In het kort:

De Piratenpartij staat voor meer inbreng van inwoners

Een gemeente waar iedereen die dat wil een stem heeft, deze durft te uiten én gehoord zal worden. Veilige online platforms voor lokale democratie en referenda. Empowerment van onze inwoners hoort altijd op de agenda te staan, bij ieder onderwerp. Een democratie is nooit af. We moeten de burgers in staat stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de lokale democratie.

— Meepraten

Hoewel Utrechters regelmatig geraadpleegd worden en advies geven ten aanzien van het gemeentebeleid, is er helaas veel minder sprake van coproductie en meebeslissen, waarbij de impact op het beleid veel groter is. Ook blijft de participatie van Utrechters vaak beperkt tot de beleidsfasen van opinievorming, agendavorming en beleidsvoorbereiding. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland groot draagvlak is voor democratische aanvullingen. Negen op de tien kiezers zijn positief over vormen van burgerparticipatie waarin burgers actief meepraten over problemen en oplossingen binnen de gemeente, en ruim acht op de tien kiezers zijn positief over het laten aandragen en ontwikkelen van oplossingen door burgers zelf. Daarnaast is ruim zestig procent van de kiezers positief over het lokale referendum.

De Piratenpartij streeft naar een optimale combinatie van verschillende vormen van deliberatie (denk aan dialooggroepen, burgerfora, burgerbegrotingen en co creatie) en directe democratie (denk aan meer lokale referenda, maar ook actieve inzet van liquid democracy), en wil dat de gemeente Utrecht proactief op zoek gaat naar nieuwe vormen van burgerparticipatie die ook ingezet kunnen worden voor beleidsfasen waarin op dit moment minder burgerparticipatie plaatsvindt, zoals beleidsvorming, -uitvoering, -communicatie en -evaluatie.

— Right to bid, challenge and plan

In het beleid van de gemeente moeten Right to bid, Right to challenge en Right to plan verankerd worden. Het Right to bid betekent dat als er vastgoed van de gemeente vrij komt of ongebruikt blijft, dat de buurt hier een bod op kan uitbrengen of dit tijdelijk mag gebruiken. Right to challenge betekent dat als bewoners denken dat ze een publieke taak beter kunnen doen, ze hier de mogelijkheden voor krijgen. Dit is al onderdeel van de wet (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) maar heeft nog geen handen en voeten. Right to plan betekent dat bewonersgroepen buurtontwikkelingsplannen kunnen opstellen, en de gemeente deze actief gaat integreren in de gemeentelijke plannen voor gebiedsontwikkeling.

— Inclusiviteit in participatie

Bij het beoordelen van de kwaliteit van de verschillende vormen van participatie wordt niet alleen gekeken naar de intensiteit van de participatie, maar ook naar de mate van inclusiviteit en het informatieniveau waarop de participatie is gebaseerd. Het is van groot belang te komen tot een zo goed mogelijke afspiegeling van de inwoners van de gemeente Utrecht zodat de opvattingen van belangrijke groepen in de samenleving bij de besluitvorming worden betrokken. Ook dienen Utrechters vrije toegang te hebben tot zo volledig mogelijke informatie waarin voor- en nadelen gebalanceerd tot hun recht komen, om optimaal te kunnen participeren.

— Liquid democracy

Liquid Democracy (vloeibare democratie) klinkt als een ingewikkeld concept, maar dat is het niet. Elke vier jaar mogen we stemmen voor de gemeenteraad. Tussentijds hebben de inwoners dan maar te wachten wat er wel of niet gedaan zal worden door de verkozen raadsleden. In aanvulling daarop willen we dat inwoners van Utrecht de mogelijkheid krijgen actief mee te stemmen.

Concreet betekent dit: je geeft je stem tijdens de verkiezingen bijvoorbeeld aan Saskia Söller van de Piratenpartij. Tijdens de raadsperiode kan je dat zo laten, omdat je gelooft in het werk dat Saskia doet. Maar ben je het er niet mee eens? Dan gebruik je de Liquid Democracy app, waar je op inlogt met je DigiD. Daar kan je voor een specifiek onderwerp anders stemmen, maar ook je

stem aan een ander raadslid geven. Met het invoeren van Liquid Democracy krijgen inwoners een echte stem in de gemeente.

Natuurlijk zijn wij ons er ook van bewust dat stemmen via liquid democracy geen juridische waarde heeft. Maar wij willen ons daar wel aan committeren, en dagen alle andere partijen uit dit ook te doen. Sta je voor je inwoners? Laat het zien, dan is formaliseren een kleine stap.

Contact met burgers

De Piratenpartij wil ook dat lokale politici meer (financiële) mogelijkheden krijgen en gestimuleerd (en waar nodig getraind) worden om kiezers meer direct op te zoeken en hun verhaal begrijpelijker te maken. Het argument ‘dat snappen de meeste mensen toch niet’ is een draak van een belediging. Als mensen het niet snappen moeten we als volksvertegenwoordigers beter ons best doen om het uit te leggen.

Onderzoek

Samenwerken met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht is dan de logische volgende stap om constant te monitoren en bij te sturen. Waar werkt participatie, waar slaat het aan, en waar kan en moet het beter? Wij willen een stad waarin we samen kunnen werken op basis van vertrouwen. Dat is een uitdaging, maar zeker wel haalbaar.

In het kort:

De Piratenpartij staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit

Een gemeente waar overeenkomsten zichtbaarder zijn dan verschillen. Onze kracht blijkt uit de mate waarin we elkaar accepteren. We moeten zuinig zijn op onze volksbuurten, onze gemeenschappen, de geschiedenis en de diversiteit van onze stad. Een stad waar cultuur niet langer wordt gezien als een tweederangs onderwerp, maar de aandacht krijgt die ze verdient. Muziek, beeldende kunst, theater: dat geeft de stad kleur, en dat vertelt ons verhaal.

— Identiteit & diversiteit

Utrecht is een diverse gemeente en dat is iets waar we trots op mogen zijn en wat we moeten koesteren. Iedere inwoner in onze gemeente heeft een andere persoonlijke, genetische, sociale en culturele identiteit, en draagt daarmee bij aan de diversiteit van de stad. In dit onderdeel van het programma gaat het over LHBTIQA+, over discriminatie en racisme en over radicalisering en polarisatie. Wat belangrijk is in het gemeentelijk beleid is om bij alle onderwerpen rekening te houden met intersectionaliteit. Dit wordt ook wel het kruispuntdenken genoemd en gaat erover dat discriminatie gebeurt op basis van een veelvoud aan factoren die elkaar kruisen.

Iedereen moet zich veilig voelen in onze stad. Hoewel Utrecht al grote stappen heeft gezet in de acceptatie van LHBTIQA+ (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders, Interseksuelen, Queer, Aseksueel), is er nog een lange weg te gaan. Er bestaat nog steeds in grote mate discriminatie naar deze groep, ook op de arbeidsmarkt. Vooral voor transgenders is het nog moeilijk om een baan te vinden, en dit moet snel verbeterd worden. Utrecht is een stad voor iedereen; laten we er dan ook voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Om dit te bereiken is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al leren dat iedereen erbij hoort, en dat discriminatie en pestgedrag niet in onze stad thuishoren. De Utrechtse Regenboogagenda moet doorgezet worden om een veilige en inclusieve stad voor iedereen te blijven en misstanden tegen te gaan. Seksuele- en genderdiversiteit hoort een portefeuille te worden waar een wethouder verantwoording voor neemt. Beleid moet daar regelmatig aan getoetst worden en de adviespunten van COC Midden-Nederland moeten volgens de Piratenpartij worden omgezet in actief beleid en verbetering van beleid.

Discriminatie en racisme zijn helaas nog steeds een alledaags thema in de gemeente Utrecht. De gemeente dient er zorg voor te dragen dat dit zo snel mogelijk een fenomeen is dat we in onze stad niet meer herkennen. Hoewel de gemeente hier via specifieke campagnes een bijdrage aan kan leveren, is dit vooral ook een onderwerp wat meegenomen moet worden in alle beleidsterreinen. Denk hierbij vooral aan onderwijs, stageplekken, huisvesting en diverse wijken, maar ook een basisinkomen en goede gezondheidszorg hebben te maken met dit onderwerp. In al deze beleidsterreinen moeten stappen gezet worden, waarbij intersectionaliteit als serieuze factor wordt meegenomen.

Utrecht is een inclusieve stad, maar wel een stad met veel mogelijkheden om in een bubbel te leven, een fenomeen wat ook online een steeds grotere invloed op ons heeft. De basis voor radicalisering begint al jong, omdat het normaal is geworden dat kinderen met een Nederlandse achtergrond alleen jongeren tegenkomen met eenzelfde achtergrond. Hetzelfde geldt voor kinderen met een biculturele achtergrond. De Piratenpartij wil daarom dat er creatiever nagedacht gaat worden over mogelijkheden om deze segregatie tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van een grens aan de hoogte van de vrijwillige bijdrage voor scholen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies. Dit zou het fenomeen van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen tegen kunnen gaan, wat helaas veelal synoniem is voor ‘rijke’ en ‘arme’ scholen. Daarnaast moeten we gezamenlijk stimuleren dat er een einde komt aan de ‘witte vlucht’. Samen, als ouders van het Utrecht van de toekomst, kunnen we hier wat aan doen.

De coronacrisis heeft de polarisatie in de samenleving zichtbaar versterkt. Het debat wordt scherper: voor- en tegenstanders van coronamaatregelen, zwarte piet, klimaatwetgeving, LHBTIQA+ rechten enzovoort vliegen elkaar online en offline in de haren. De gemeente moet actief aan de slag om deze polarisatie tegen te gaan. Verschillende meningen op specifieke punten is belangrijk in een democratie, maar buiten deze meningsverschillen moeten we nog steeds met elkaar kunnen samenleven. De gemeente kan dit doen door bijeenkomsten te organiseren waar, hoewel verschillen worden erkend, er ook wordt gezocht naar overeenkomsten.

Uit het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ is een mooie verhalenbundel voortgekomen die een inkijk geeft in wat we kunnen doen tegen radicalisering en polarisatie. Het is nu belangrijk dat

we deze verhalen gaan omzetten in beleid, samen met de mensen die hun verhaal hebben gedeeld.

Sport en Cultuur

Sport en cultuur verbindt ons allemaal. De U-pas is een geweldig middel om sport en cultuur toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. De gemeente Utrecht moet actief blijven streven naar een betaalbaar aanbod. Lokale kunst en cultuur zijn van grote waarde. De Piratenpartij is groot voorstander van aandacht hiervoor in lesplannen op scholen en wil dat Utrechtse scholen aandacht besteden aan Utrechtse monumenten, musea en gemeenschappen. Meer kennis over de lokale geschiedenis en kunst zorgt voor een betere binding met onze stad, verbreedt het wereldbeeld en zorgt voor beter wederzijds begrip.

Het is belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd om te gaan sporten. Het Jeugdsportfonds is daarbij een middel dat breder onder de aandacht moet worden gebracht. Sport is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de geestelijke en sociale ontwikkeling. Teamsporten leren kinderen al op jonge leeftijd om samen te werken. Met het oog op de multiculturele samenleving is het daarom ook belangrijk dat kinderen op hun sportvereniging in contact komen met andere culturen. De Piratenpartij ziet het als taak van de gemeente om ‘gemixte’ sportverenigingen te stimuleren. Ook als het gaat om inclusiviteit van de LHBTIQA+ gemeenschap in sport kan de gemeente haar steentje bijdragen.

Sporten is natuurlijk niet enkel voor kinderen van groot belang. De coronacrisis heeft ons laten zien dat volwassenen en ouderen ook goed zouden doen aan meer beweging. De gemeente kan de samenwerking tussen sportverenigingen en Utrechtse bedrijven stimuleren zodat sportdeals kunnen worden aangeboden. Een fitte werknemer is immers voor iedereen goed.

De buurthuizen zijn een belangrijke plek waar mensen elkaar kunnen opzoeken voor een kopje koffie en een praatje. Vaak wordt dit belang onderschat, maar voor een grote groep mensen zijn dit plekken waar zij zich thuis voelen. De gemeentelijke buurthuizen in Utrecht zouden we echter nog beter kunnen inzetten. Zo zouden ze ruimtes beschikbaar kunnen stellen als plek waar mensen met buurtinitiatieven hun creativiteit en activiteiten kunnen ontplooien. De buurthuizen die zonder subsidie door bewoners in stand worden gehouden, krijgen steun om hetzelfde te kunnen betekenen.

Andere publieke ruimtes in de stad moeten, door inwoners van Utrecht, met aandacht voor veiligheid en leefbaarheid, zonder bureaucratische rompslomp gebruikt kunnen worden voor de ontplooiing van ons Utrecht. Denk aan pop-up concerten en optredens, gespreksgroepen, creatieve makers en andere lokaal sociaal gedragen niet-commerciële initiatieven. Daar is geen gemeentelijke bemoeienis voor nodig – als iets niet sociaal gedragen wordt, verliezen initiatieven vanzelf hun bestaansrecht.

Muziek en theater zijn zowel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, als een goede manier van ontspanning voor volwassenen. Door de coronacrisis hebben veel theaters het erg moeilijk, de gemeente Utrecht moet op individueel niveau kijken wat ze kunnen doen om culturele instellingen te ondersteunen.

De musea zijn hard geraakt door de coronacrisis. De gemeente moet het belang van musea inzien en deze ondersteunen waar nodig. Niet enkel zodat ze kunnen ‘overleven’, maar ook zodat er nieuwe tentoonstellingen kunnen komen. Kunst doet de samenleving leven.

Als gemeente moeten we investeren in het behoud van onze bibliotheken. Een bibliotheek is niet alleen een boekenhuis, maar ook een sociale plek waar mensen komen om te leren, te studeren, en zichzelf te ontwikkelen. Bibliotheken kunnen met hun tijd meegaan door het aanbieden van computerlessen. Vragen die echt thuishoren in een bibliotheek zijn: hoe zoek ik online naar betrouwbare informatie? Hoe weet ik of een website veilig is? En hoe breek ik uit mijn eigen kennisbubbel?

Hoewel straatcultuur vaak op een negatieve manier wordt omschreven, heeft het ook veel moois in zich. Van de wijken waar mensen bij mooi weer hun stoelen op straat zetten om contact te maken met de buren tot de hangjongeren die zich via rap uitdrukken; het is van waarde. Dit moeten we niet verloren laten gaan in onze drang om alles te reguleren. De gemeente moet straatcultuur waarderen en stimuleren, zodat het nog generaties lang kan ontplooien.

— Vluchtelingen en integratie

Vanaf de eerste dag dat vluchtelingen in Utrecht verblijven, moet er gewerkt worden aan integratie. De gemeente is al goed bezig met projecten waarbij vluchtelingen, studenten en ouderen samenwonen. Deze projecten moeten de komende jaren worden uitgebreid. De focus moet niet liggen op de verschillen, maar juist op de overeenkomsten tussen mensen. Door met elkaar te praten kunnen we veel van elkaar leren. Vluchtelingen moeten niet afgezonderd worden van de stad, maar juist worden opgenomen in de Utrechtse gewoontes en gebruiken. Vluchtelingen en statushouders moeten hulp krijgen met toegang tot bijvoorbeeld het Nederlandse zorgstelsel, zeker wanneer Rutte III de maatregelen doorzet om de rechtspositie van vluchtelingen en statushouders te beperken. Door vluchtelingen in staat te stellen lid te worden van sportverenigingen en aan te vullen op de 50% die door het COA vergoed is maken we sport en daarmee integratie toegankelijker.

LHBTIQA+ vluchtelingen verdienen specifieke aandacht. Wij zijn trots op onze diversiteit en moeten eraan bijdragen dat deze vluchtelingen zich veilig en erkend voelen bij ons. Daartoe is het nodig om actief de mogelijkheden tot zorg en ondersteuning voor LHBTIQA+ vluchtelingen te communiceren naar vluchtelingen, waarbij er waar nodig gezorgd moet worden voor tolken met een LHBTIQA+ achtergrond, zodat de afstand tot deze zorg en ondersteuning minimaal blijft. Ook hier komt het concept van intersectionaliteit terug. Het is van groot belang om te beseffen dat een coming out in Kabul heel anders verloopt dan een coming out in Utrecht.

Het is de plicht van de gemeente om vluchtelingen op te vangen. De huisvesting van vluchtelingen in sociale huurwoningen is noodzakelijk, maar wringt ook met het tekort op de huurmarkt aan sociaal-reguliere huurwoningen. Daarom wil de Piratenpartij dat de gemeente actief de inzet van woningen in de middenhuur gaat onderzoeken en waar mogelijk inzetten. Dit mag niet gepaard gaan met een ophokplicht, want zonder privacy kan iemand geen mens zijn. Maar bijvoorbeeld voor vluchtelingengezinnen is dit een reële optie. Dit punt hangt nauw samen met het programmapunt dat er meer sociale reguliere huurwoningen moeten komen. Het onbegrip voor huisvesting van vluchtelingen komt deels voort uit het gemeentelijk beleid om de afname van het aanbod aan sociaal reguliere woningen niet tegen te gaan.

Taal is een centraal onderdeel van de integratie. Elkaar kunnen verstaan en begrijpen is namelijk de eerste stap in een sociale stad. Taallessen moeten al tijdens de procedure beschikbaar zijn

voor vluchtelingen en asielzoekers. Dit moet worden gefaciliteerd door de gemeente, waarbij vrijwilligers kunnen worden ingezet.

Vluchtelingen worden zoveel mogelijk betrokken bij vrijwilligerswerk om de overstap naar betaald werk makkelijker te maken. Daarvoor neemt de gemeente een stimulerende en organiserende rol op zich, waarbij verenigingen en lokale initiatieven zoveel mogelijk betrokken worden. Dit bevordert de integratie en helpt vluchtelingen sneller zelfredzaam te worden. Lokaal inburgeringsonderwijs speelt een belangrijke rol en het is vanzelfsprekend dat bedrijven die van deze ‘markt’ profiteren aan strenge kwaliteitseisen worden gehouden.

In het kort:

De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met meer transparantie

Een gemeente waar persoonlijke data veilig is en overheidsdata toegankelijk voor iedereen. Waar transparantie van bestuur bijdraagt aan controleerbare en betrouwbare besluitvorming en gebruikte algoritmes openbaar zijn.

Big data

Dankzij digitalisering hebben lokale overheden vandaag de dag enorm veel mogelijkheden om met data te sturen. Dit biedt kansen, ook voor de gemeente Utrecht. Het verzamelen, analyseren en toepassen van data is van groot belang voor het realiseren van publieke doelen en waarden. Denk hierbij aan het verbeteren van de water- en luchtkwaliteit, het tegengaan van criminaliteit, of het beperken van het aantal virusbesmettingen. De inzet van datatechnologieën kan de effectiviteit en efficiëntie van het gemeentebeleid versterken en de vrijheid van burgers ondersteunen, maar de opkomst van de ‘slimme stad’ brengt ook enorme risico’s en ethische vraagstukken met zich mee.

Big Data is een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor de ontwikkeling van nieuwe psychologische beïnvloedingstechnieken en de opkomst van machtige bedrijven die burgers nauwlettend in de gaten houden om grof geld te kunnen verdienen. Aan de grootschalige inzet van camera’s met gezichtsherkenning, slimme sensoren, wifi-tracking en social media monitoring kleven vele risico’s zoals ‘man in the middle-attacks’, privacyschendingen, data- en identiteitsdiefstal, hacks, ‘DDoS-attacks’ en technische storingen.

Een slimme stad is niet automatisch een veilige stad, en helaas is het voor burgers in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk om machtsmisbruik tegen te gaan en partijen die sturen met data democratisch te controleren. Wie wordt precies de baas in deze slimme stad van de toekomst? Wie wordt eigenaar van de data die we met zijn allen produceren? En wie wordt eigenaar van techno-logie die met publiek geld ontwikkeld wordt?

De Piratenpartij wil voorkomen dat de gemeente en bedrijven de informatierevolutie gebruiken om een machts-positie te verwerven ten koste van inwoners. We moeten toe naar een slimme stad waar het welzijn van de mens centraal staat, en de gemeente door middel van inclusie zorgt voor positieve veiligheid; de humane slimme stad. Niet alleen moeten de projecten daarop worden aangepast, ook moet de gemeente duidelijker naar de burger communiceren welke slimme projecten er lopen, en de burger betrekken bij het ontwerp van de slimme stad.

— Privacy

Privacy, een van de kernpunten van de Piratenpartij, maar wat heeft de gemeente hiermee te maken? Van dataverzameling tot aan camera’s , van WiFi tracking tot aan contant geld, de gemeente zit vol met privacy vraagstukken. Bij de gemeente wordt privacy nog te vaak gezien als een vervelende verplichting en regelgeving zonder het grote belang van privacy voor burgers te erkennen. Hoewel het dus belangrijk is dat de gemeente privacy gaat erkennen als het belangrijke grondrecht dat het is, kan de gemeente ook concretere stappen zetten om de privacy van haar burgers te beschermen.

WiFi- tracking zonder expliciete toestemming wordt verboden, en cameratoezicht is alleen nog toegestaan na onafhankelijke toetsing door een rechter, in plaats van door de burgemeester. De gemeente wordt een ANPR--vrije zone: alle camera’s met herkenningssoftware worden verwijderd, zodat burgers zich weer anoniem kunnen bewegen door de eigen stad. Hierbij hoort ook anoniem parkeren. Parkeergegevens worden niet langer gedeeld met de Belastingdienst en contant betalen moet dus ook mogelijk blijven.

Uitspraken als ‘we moeten achter de voordeur kijken’ slikken we als gemeente rap in, want dat is taal die niet thuishoort in een menselijke samenleving waar we waarde hechten aan privacy. Zonder privacy kan je geen mens zijn.

— Transparantie van bestuur

Digitalisering biedt ook kansen voor transparantie van bestuur. De Piratenpartij staat voor een transparante gemeente die haar inwoners, lokale (onderzoeks)journalisten en wetenschappers in staat stelt om het reilen en zeilen van de gemeente gedurende alle fasen van de beleidscyclus te controleren. Denk hierbij aan het publiek toegankelijk maken van data en informatie rondom

openbare aanbestedingstrajecten, de gemeentelijke lobby, en subsidie uitgaven. Dit levert een positieve bijdrage aan het onderlinge vertrouwen en zorgt voor beter beleid.

Volgens de lokale folklore bestaat er, ergens verborgen in het gemeentehuis van Utrecht, een transparantie- en lobbyregister. Dit register moet volgens ons verplicht worden bijgehouden voor alle functionarissen en vertegenwoordigers binnen de gemeentelijke organisatie met stem- en/of beslisrecht. Als wij het Open Data Platform van de gemeente bezoeken, willen we daar een verwijzing naar zien. Zo kunnen de inwoners zien met welke lobbygroepen de raadsleden, wethouders, burgemeester en gemeentelijke managers hebben gepraat. Dit is een belangrijke stap naar een open en transparant bestuur.

Bij transparantie hoort ook een goede klokkenluidersregeling. Macht corrumpeert, en wij bepalen zelf hoe kwetsbaar we daarvoor zijn als samenleving. Hoe veiliger een klokkenluider is, hoe veiliger wij allemaal zijn.

— Algoritmes openbaar

Verschillende overheden, onder andere politie en belastingdienst, maken gebruik van profileringstechnieken. Hiermee wordt bijvoorbeeld bepaald wie als verdachte wordt gezien, of wie als mogelijke fraudeur wordt bestempeld. Dit leidt tot ongewenste effecten. Profileringsalgoritmen kopiëren vaak de vooringenomenheid van hun makers en de bias in hun trainingsdata. Het is aangetoond dat als gevolg hiervan algoritmen mensen van kleur zwaarder straffen, zelfs als ras expliciet als variabele werd weggelaten. Van wervingsalgoritmen is aangetoond dat ze de voorkeur geven aan mannen. Wanneer resulterende beslissingen worden gebruikt als nieuwe trainingsinput om algoritmes te ‘verbeteren’, zal het deze vooroordelen zelfs versterken.

Mensen die deze algoritmen gebruiken als ondersteuning bij beslissingen, kunnen deze algoritmen gebruiken om hun eigen vooroordelen te rechtvaardigen, omdat ze werden genomen door ‘onpartijdige technologie’. Om deze ongewenste effecten te voorkomen, moeten we eisen dat algoritmen transparant worden en dat trainingsdata kan worden gecontroleerd. Alleen dan kunnen we een maatschappelijk debat voeren over profilering. Als mensen het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig worden behandeld door technologie, moeten ze altijd het recht hebben op menselijke tussenkomst.

— Open Source

De gemeente stapt volledig over op vrije open source software tenzij ze kan onderbouwen dat er geen goed alternatief is. Hierdoor wordt de gemeente minder afhankelijk van softwareleveranciers met bedrijfseigen oplossingen waar je haast niet meer vanaf komt (‘vendor lock-in’), en kan gemeentelijke software makkelijk worden verbeterd. Met publiek geld ontwikkelde software komt in het publiek domein, zodat deze software de hele maat-schappij ten goede kan komen.

— Kennis van data-technologie

De gemeente mist technische kennis. Hoewel het aantal raadsleden met technische kennis aanzienlijk omhoog zal gaan met de benoeming van de Piratenpartij in de gemeenteraad, zijn er ook maatregelen nodig op het gebied van beleid. De gemeente moet proactief voor inhoudelijke deskundigheid en strategie ten aanzien van de inzet van data-technologie op het gemeenteniveau zorgen.

De gemeente kan samen met kennisinstellingen zoals de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht werken aan een gemeenschappelijke onderzoeksagenda ten aanzien van de inzet van datatechnologie op het gemeenteniveau, om haar kennispositie te verstevigen. Ook kan de gemeente expertise van buiten naar binnen halen om de eigen kennisachterstand ten opzichte van tech bedrijven te compenseren.

— Privacy by design en security by design

Privacy by design wordt bij alle gemeente-projecten en aanbestedingen toegepast, en dataminimalisatie wordt de norm. Data wordt alleen verzameld met expliciete toestemming en wanneer dat strikt noodzakelijk is voor een dienst. Wanneer de informatie dat doel niet meer dient, wordt deze verwijderd. Data worden nooit zonder expliciete toestemming gebruikt voor een ander doel dan het oorspronkelijke. Ook security by design moet de standaard worden in gemeenteprojecten. Vanaf het allereerste ontwerp moet er gekeken worden naar de digitale veiligheid.

— Wethouder digitale zaken

Hoewel digitale zaken in alle verschillende onderdelen van gemeenten terugkomt, is het belangrijk dat er een wethouder komt die dit als overkoepelend thema oppakt. Deze wethouder zal naast de eigen projecten ook alle andere wethouders van de benodigde informatie en ondersteuning voorzien. De digitalisering gaat in een rap tempo verder, en de gemeente loopt ver achter in haar beleid hierin. De wethouder digitale zaken moet de regie terugpakken om zo de gemeente meer sturing te geven in haar digitale zaken. Voor de inwoners heeft de wethouder digitale zaken een belangrijk doel: het uitbannen van digibetisme en het bevorderen van digitale geletterdheid.

— Informatie als burgerrecht

De vrije toegang tot informatie zoals kennis, technologie en cultuur zien wij als een fundamenteel burgerrecht, en moet verankerd worden in onze rechtstaat. De huidige wetgeving omtrent ‘intellectueel eigendom’ (denk aan auteursrecht en octrooirecht) vormt echter een belemmering voor deze toegang.

Wij willen deze wetgeving daarom grondig hervormen, maar op lokaal niveau moeten we hier ook onze weg in vinden. De economie is steeds meer gebaseerd op informatie. Dat is goed nieuws, want we kunnen informatie gratis vermenigvuldigen en delen. Het internet biedt mensen geweldige mogelijkheden om overal ter wereld te beschikken over nieuws, kennis, technologie, entertainment en cultuur.

Om ervoor te zorgen dat mensen deze mogelijkheden tot zelfontplooiing optimaal kunnen benutten, is het van belang dat de bestaande informatiemonopolies worden afgebroken. Dit kan onder andere gedaan worden door het auteursrecht en octrooien sterk te beperken. De Piratenpartij wil op de lange termijn het octrooisysteem afschaffen. Lokaal zijn dat zaken die we niet zomaar kunnen veranderen.

Wat we wel kunnen is zeggen dat, hoewel deze sites misschien in een grijs gebied opereren, we blij zijn dat er initiatieven zijn zoals z-lib.org, 1lib.us en libgen.li, waar duizenden artikelen gratis toegankelijk worden gemaakt voor studenten en mensen die zich willen informeren, of plugins zoals Bypass Paywalls, UnPaywall en Hover die betaalmuren afbreken. Ja, auteurs moeten

betaald worden. Maar de hedendaagse informatiepooiers (distributiemaatschappijen, uitgevers en andere geldscheppers die afromen van de auteurs) mogen van ons verdwijnen.

In het kort:

De Piratenpartij staat voor goede en betaalbare woningen voor iedereen

Een gemeente waar wonen betaalbaar is, sociale huurwoningen en studentenwoningen voldoende beschikbaar zijn, en in een gezonde mix met koopwoningen zorgen voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Woningen zijn er om zelf in te wonen, niet om mee te speculeren.

Er heerst een enorme woningcrisis in Nederland en Utrecht loopt daarin voorop. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in Utrecht en met de groei van Utrecht zal deze behoefte de komende jaren steeds groter worden. Concreet houdt de wooncrisis in dat er in Utrecht bijna geen huurwoning te vinden is voor minder dan 1.000 euro per maand. Er is meer vraag dan aanbod en dat leidt tot hogere prijzen. Veel lage- en middeninkomens trekken de stad uit en dat heeft onder meer maatschappelijke gevolgen. Ook de woningcoöperaties trekken aan de bel. Op een advertentie van Bo-Ex voor een tweekamerwoning in Leidsche Rijn kwamen meer dan 2.500 reacties, het is aan de politiek om ervoor te zorgen dat er meer sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden en dat huren betaalbaar blijft.

Huurders zijn gemiddeld 38% van hun inkomen kwijt aan wonen. Wonen is voor veel huurders zowel in de sociale als vrije sector te duur. De problemen op de woningmarkt komen niet uit de lucht vallen maar komen door politiek beleid. Daarom moet dat politieke beleid verbeterd worden.

Uiteraard moeten we de kaalslag onder sociale huurwoningen goedmaken. Het aantal woningen dat uit onze woningvoorraad is verdwenen om plaats te maken voor duurdere woningen is schrikbarend hoog. Maar we moeten ook goed kijken naar het huidige beleid wat betreft studentenwoningen. De gemeente Utrecht stimuleert hospitaverhuur al, maar huur je een sociale woning en heb je een kamer over, dan mag je deze nu niet onderverhuren. Wij willen dat ook huurders van een sociale woning een kamer kunnen onderverhuren. Voor een sociale prijs, met inschrijving. Om hospitaverhuur aantrekkelijk te maken voor eenpersoonshuishoudens kunnen wij als gemeente een tegemoetkoming in de stijgende lasten bieden.

Wat we nu plannen zal over tien jaar gebouwd zijn. Dit probleem vraagt daarom ook voor snellere oplossingen, waarbij we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Er zijn betere alternatieven voor de containerparken zoals die nu al worden ingezet. Wij pleiten voor het laten bouwen van prefab energieneutrale woningen, studio’s en appartementen. Ook in polder Rijnenburg, want het is nooit te laat om een slechte beslissing om te draaien. Als gemeente halen we keer op keer niet het beoogde percentage sociale huur bij nieuwbouw, en juist uitbreiding buiten de stadsrand kan dit financieel haalbaar maken.

We moeten kritischer zijn op leegstand. Krakers zijn geen probleem, krakers maken een probleem zichtbaar. Daarom willen wij dat woningen, kantoorpanden en bedrijfsruimtes in onze gemeente niet langer dan een half jaar leeg mogen staan. Dat is eigenlijk al veel te lang, maar er moet ruimte zijn voor verbouwing en ontwikkeling. Staat een pand langer leeg? Dan is het hoog tijd om te zorgen dat (tijdelijke) bewoning mogelijk wordt gemaakt. Utrecht is voor mensen, niet voor speculanten.

In het kort:

De Piratenpartij staat voor een veilige gemeente

Een gemeente waarin iedereen zich veilig voelt. Geen schijnveiligheid door bewakingscamera’s, maar echte veiligheid door sociale cohesie. Een veilige gemeente is zo ingericht dat mensen zich betrokken voelen en de privacy hebben om zichzelf te zijn. We gaan de aandacht verschuiven van de war on drugs naar echte veiligheid. We verspillen geen politiecapaciteit aan hennepplanten in tuinen en besteden meer aandacht aan digitale veiligheid.

— Handhaving

● Liever tien buurtouders dan 1 BOA

De BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) heeft een inmiddels onmisbare positie verworven. Niet omdat de inzet van een BOA beter is dan alternatieven, maar vooral omdat het goedkoper is. Het huidige beleid is liever tien BOA’s dan één goede agent. Wij willen dat ombuigen. Liever tien buurtouders dan één BOA. Controle en repressie zijn zwaar overgewaardeerd, en het huidige beleid laat veel te weinig ruimte voor gemeenschapszin en sociale cohesie.

Dit alles natuurlijk niet ten nadele van de personen die de functie van BOA invullen. Maar een goede BOA wil een betere wereld – laten we zorgen dat de BOA’s daar dan ook de middelen voor krijgen. Klaar met het uitschrijven van parkeerbonnen en het uitpluizen van gedumpte vuilniszakken, en de focus op communicatie, contact met de gemeenschap en benaderbaarheid. Zonder bonnenboekje op pad, met een menselijke insteek.

● Wapens horen thuis in de middeleeuwen

Wapens van de politie zijn een laatste redmiddel wanneer er geen andere oplossingen zijn. Zwaardere wapens zoals stroomstootwapens lossen niks op en zijn zeer onwenselijk. Het monopolie op geweld brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Agenten moeten adequate kennis van wetgeving en bevoegdheden hebben. Training voor het omgaan met geweld moet gericht zijn op de-escalatie, om onrechtmatig gebruik van geweld door politie te voorkomen. De Piratenpartij wil kennis en vaardigheden verhogen door middel van regelmatige

trainingen waarin de-escalatietraining, geweldtraining, het actualiseren van kennis, psychische ondersteuning en evaluaties centraal staan. Ook de schietvaardigheid dient vaker geoefend te worden. Daarnaast moet er goede ondersteuning en hulp zijn voor agenten met psychische klachten.

● Camera’s zijn een lapmiddel voor gebrek aan sociale cohesie

Privacy is een grondrecht waar de gemeente op dit moment veel te makkelijk overheen walst. Controle moet aantoonbaar effectief zijn, en terughoudend worden uitgevoerd. Toezicht waar problemen zijn, niet toezicht waar misschien in de toekomst ooit problemen zouden ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van camera’s weinig invloed heeft op de omvang van criminaliteit en dat de criminaliteit zich in het gunstigste geval verplaatst naar een andere plek in de gemeente. De Piratenpartij is voor een taakverschuiving van politiepersoneel van monitoring taken, naar goed contact met de buurt en vakkundig recherchewerk.

— Mentale veiligheid

Als diverse gemeente is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt op straat. Waar de een zich veiliger voelt door meer politie, kan dit voor de ander een tegengestelde werking hebben. Deze mentale veiligheid creëren we vooral door ervoor te zorgen dat de wijken levendig zijn, de mensen elkaar ontmoeten, en we als gemeente uitstralen dat iedereen zichzelf kan zijn.

— Cyberveiligheid (digitale brandweer en digitale brandpreventie)

Ook in de digitale wereld is veiligheid een belangrijk punt. In een overkoepelend project moet de gemeente zowel haar eigen veiligheid als de veiligheid van haar inwoners gaan aanpakken. In het bijzonder digitaal kwetsbare inwoners zoals ouderen dienen extra beschermd te worden tegen de gevaren van het internet. Door middel van workshops in bibliotheken, een voorlichtingscampagne en extra aandacht in het onderwijs kan de gemeente grote stappen gaan zetten.

Niet enkel de cyberveiligheid van individuen staat op het spel, ook het MKB heeft last van een alsmaar groeiende cyberdreiging. Waar de verzekeringen omtrent cyberveiligheid niet te betalen zijn voor kleinere bedrijven, is zelf de digitale beveiliging regelen vaak ook geen

mogelijkheid. Echter, wanneer een bedrijf de veiligheid zelf niet op orde heeft is dit een gevaar voor de rest van de samenleving. Andersoortige gevaren die ook niet door één persoon of één bedrijf zijn op te lossen zijn bijvoorbeeld branden. Daarom hebben we een gemeenschappelijke brandweer. Als iedereen de middelen en kennis zou moeten hebben om zijn eigen branden te blussen zou de samenleving stilliggen. Ditzelfde principe geldt voor cyberaanvallen. Daarom wil de Piratenpartij een digitale brandweer, die hulp biedt aan Utrechtse bedrijven om hun cyberveiligheid op orde te brengen. Daarnaast zijn zij beschikbaar voor acute noodgevallen zoals gevallen van gijzelsoftware om bedrijven te ondersteunen.

— Seksuele intimidatie en huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een veiligheidsprobleem waar helaas nog te weinig adequate aanpakken voor zijn. De Piratenpartij wil dat er meer aandacht en specialisme komt bij de politie om hiermee om te gaan. Daarnaast moet ook de vroeg-signalering verbeteren, zodat hulp eerder geboden kan worden.

Seksuele intimidatie op straat, op de werkvloer, in publieke ruimtes en in huis zijn een grote aanval op de autonomie van het slachtoffer. De politie moet veel meer gaan inzetten op het bestrijden van seksuele intimidatie en geweld. Door te stoppen met de war on drugs komt er veel politie vrij die hiermee aan de slag kunnen. Nog te vaak zijn slachtoffers te bang om zich te melden, of denken ze dat de politie er toch niks mee zal doen. Een campagne moet ervoor zorgen dat slachtoffers weten dat ze serieus genomen worden en dat er een veilige plek voor ze is. Bij de politie dient er ook extra aandacht te komen voor transfobie, omdat we zien dat deze doelgroep vaak te maken heeft met geweld.

— Online monitoring

Verstoringen van de openbare orde die online beginnen of versterkt worden zijn aan de orde van de dag. Denk hierbij aan onrust naar aanleiding van politieke besluiten, overlast door groepen jongeren, illegale evenementen, polarisatie tussen inwoners of onrust rond asielzoekerscentra. Vrijwel alle gemeenten monitoren online omdat dit kan bijdragen aan het voorkomen van dergelijke ordeverstoringen.

Gemeentelijke online monitoring met behulp van tools als OBI4wan is echter uiterst problematisch. Zo is er vaak sprake van onduidelijk geformuleerde doelstellingen, een gebrek aan capaciteit, een tekort aan kennis en kunde onder medewerkers, risico’s ten aanzien van monitoringstools en opslag, en een gebrek aan transparantie over de exacte werkwijze. Van een vastgelegd protocol en de betrokkenheid van een Functionaris Gegevensbescherming is doorgaans geen sprake, terwijl online monitoring van specifieke personen vrijwel altijd tot een schending van de privacy leidt.

De Piratenpartij wil dat transparantie, privacy en ethiek vanaf het begin meewegen in het vaststellen van doelen en de werkwijze, en dat inwoners en de gemeenteraad bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid en een protocol voor online monitoring. Als de inzet van monitoringstools al nodig blijkt te zijn, dan wordt er bij voorkeur geanonimiseerd. Er dient geïnvesteerd te worden in voldoende capaciteit en (juridische) know-how, en er dient te allen tijde een Functionaris Gegevensbescherming betrokken te zijn. De gemeente Utrecht dient bovendien nadrukkelijk afstand te nemen van het gebruik van nepaccounts.

In het kort:

De Piratenpartij staat voor een leefbare en duurzame gemeente

Een gemeente waar we veilig, gezond en prettig samen kunnen leven. Waar inwoners hun woning en openbare voorzieningen goed kunnen bereiken, met gratis openbaar vervoer, te voet, met de fiets of met de auto. Een gemeente waar groen wél in het dagelijks straatbeeld hoort en zwerfafval niet. Onze gemeente als thuis voor ons én voor de generaties na ons: zelfvoorzienend en onafhankelijk. Een leefbare gemeente met ruimte voor (vrijwilligers)initiatieven; kunstenaarscollectieven, repair cafés en hackerspaces, dat is wat Utrecht leefbaar maakt.

— Toegankelijkheid by design

Voor een sociaal en rijk leven zijn mobiliteit en toegankelijkheid onmisbaar. De gemeente heeft een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 neergelegd. Wij maken ons hard voor een volledige herziening van dit document. Juist bij iets met zoveel impact is het van kritisch belang dat we rekening houden met alle burgers.

Als Piratenpartij willen we dat de gemeente sociaal adviseurs gaat benoemen. Deze sociaal adviseurs komen uit groepen waar de mobiliteit en toegankelijkheid ernstig beperkt zijn door hoe we onze stad inrichten. Mensen die blind, doof, rolstoelgebonden, neurodivers, of anderszins beperkt zijn, zijn de enigen die ervaren wat er nu misgaat, en daar moeten we meer mee doen. Niet praten en oplossen achteraf, maar in de beleidsfase al zorgen dat we problemen voorkomen. Toegankelijkheid by design als de nieuwe norm in stedelijke ontwikkeling.

— Mobiliteit

Het huidige beleid, waarbij alleen mensen met een nieuwe (lees: dure) auto de milieuzone in kunnen, is een ernstige beperking van de mobiliteit van mensen. Als we daadwerkelijke vergroening willen, moeten we daar ook ambitieus in durven zijn en niet met halve maatregelen komen die vooral gevolgen hebben voor iedereen die onder het sociaaleconomische gemiddelde moet leven.

Daarom zijn wij als Piratenpartij voor echte hervorming. Beginnen met gratis Openbaar Vervoer voor iedereen. Op deze manier vergroten we de levendigheid van de stad, en wordt mobiliteit weer toegankelijker.

Als wij vervolgens verder kijken naar de 21ste eeuw, zien wij zelfrijdende voertuigen die jou van de transferia rondom Utrecht direct naar jouw bestemming brengen en vervolgens weer iemand in de buurt oppikken. De busbanen kunnen gemakkelijk omgevormd worden naar kleine snelwegen waar deze zelfsturende EV’s over kunnen rijden.

Als wij Utrecht echt op de kaart willen zetten dan laten wij zien dat wij geloven in een duurzame toekomst voor alle bewoners van Utrecht.

— Energie-onafhankelijke stad

Utrecht als energie onafhankelijke stad. Dat is geen romantisch vergezicht, maar iets dat we samen kunnen realiseren. Elk dak in Utrecht benutten voor zonnepanelen, micro windturbines door de hele stad, en micro waterturbines waar de waterlopen dit toelaten.

Daar waar zonnepanelen geen optie zijn, is groen dat altijd. Als we samen inzetten op een plan voor vergroening van Utrecht, dan kiezen we samen voor groene straten, groene daken en een groene stad.

— Afval

Afval is een ouderwets woord waarmee we verwijzen naar alles wat we nodeloos weggooien, terwijl het hergebruikt kan worden. Het is een goede stap dat we in Utrecht van gescheiden inzamelen naar eindscheiding gaan, waardoor er veel effectiever gescheiden kan worden. Maar hergebruik zit niet alleen in de afvalstromen. Repair cafés, kringloopwinkels en deelinitiatieven zorgen ervoor dat onze ecologische voetafdruk vele malen kleiner kan worden. Er zijn al veel goede initiatieven op dit gebied, en als gemeente kunnen we dit nog veel beter faciliteren.

— Milieu, Klimaat en klimaatverandering.

De aarde is een levend organisme. Een organisme dat op een andere tijdschaal leeft dan wij. Over de eeuwen heen heeft zij CO2 uit de lucht gehaald en in de grond gestopt. Wij mensen hebben het gepresteerd om heel veel van die CO2 in circa 100 jaar weer terug de atmosfeer in te branden. Dat heeft consequenties, want de aarde is niet gewend aan snelle veranderingen. Sinds het begin van de industriële revolutie hebben wij geen rekening gehouden met de kosten die wij naar de volgende generaties hebben doorgeschoven. Nu wordt gas ineens duur. Hout wordt duurder. Alles wordt duurder, omdat de werkelijke kosten van onze vooruitgang nu zichtbaar worden. De grote inflatie staat voor de deur.

Het is vijf over twaalf wat betreft het voorkomen van de ergste gevolgen van klimaatverandering voor ons en onze wereld. Daarom moeten we nu in actie komen. Wij kunnen de schade nog steeds beperken en onze wetenschappers en techneuten laten bouwen aan technologie die de aarde kan helpen haar balans te hervinden.

— Energie

Nog steeds wordt er te veel kolen, olie en hout verbrand. Hoewel het aandeel hernieuwbare energiebronnen stijgt, gaat het nog te traag. Het probleem is dat hernieuwbare bronnen zo veranderlijk zijn als het weer. Want de wind waait niet altijd en de zon schijnt niet de hele dag.

Utrecht moet actief aan de slag gaan om een energieopslag te worden, eerst voor haarzelf en daarna voor heel Nederland. Er zijn al technologieën die bijzonder goedkoop zijn en nu al toepasbaar op bijvoorbeeld het stadsverwarmingssysteem. Deze is nu in handen van een private instelling. Echter hoort een verwarmd huis bij een warme stad. Daar zou geen winst op gemaakt mogen worden.

Ook moeten jonge ondernemers en uitvinders gestimuleerd worden om gebruik te maken van alle energie van de stad. Denk aan microturbines en zonnecollectoren. Er wordt heel veel geïnnoveerd, maar er is geen ruimte voor mensen om met alternatieven te komen. De ‘grote jongens’ hebben de markt stevig in handen. Wij willen dat de ‘kleine’ ondernemers de ruimte en bescherming van de gemeente krijgen om te innoveren. Utrecht bruist van de energie. Die energie kunnen we gebruiken om onze huizen, kantoren en bedrijfspanden van energie te voorzien.

Het opwekken en opslaan van energie voor en door de stad biedt ruimte voor vele duurzame projecten. We hebben in Utrecht heel veel oppervlak waar energie opgevangen kan worden. Als we alle daken vol leggen met zonnecollectoren, hebben we genoeg energie om de stad te verwarmen en af te koelen. Als we al die energie opslaan, hebben wij genoeg voorraad voor donkere dagen en creëren wij een overschot aan energie die wij kunnen delen met de rest van de provincie en het land.

— Voedsel

Er is veel groen in Utrecht, dat moet allemaal onderhouden worden en dat kost ons een hoop geld. Maar er zijn ook veel mensen die graag een stukje groen zouden willen om te gebruiken als tuin. Bijvoorbeeld om voedsel te kweken of om gewoon een mooi tuintje te maken. Mensen moeten de verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor stukken groen waarop ze de vrijheid krijgen om te tuinieren. Zo besparen wij kosten op de gemeentetuinen en hebben mensen de vrijheid om te tuinieren.

Ook moet de gemeente bewoners ondersteunen en subsidiëren om lokale groenten en kruiden te gaan kweken op gemeentegrond. Het moet voor ondernemers makkelijker gemaakt worden om die kweek te verkopen aan restaurants of op een ‘boerenmarkt’. Ook moet er voedsel geruild kunnen worden waarbij er wel voldoende aandacht blijft voor hygiëne en veiligheid.

De keukens in buurthuizen moeten weer door bewoners kunnen worden gebruikt om voor de buurt te koken. Voedsel verbindt en is een eerste levensbehoefte. Een gezonde stad eet gezond en met elkaar.

— Biodiversiteit

De natuur is een complex organisch systeem waar wij zuinig op moeten zijn, voor onszelf en onze kinderen. De laatste eeuw hebben wij op de pof geleefd. De kosten die ons comfort met zich meebracht, hebben we doorgeschoven naar de volgende generaties. En de rekening komt nu.

Biodiversiteit is enorm belangrijk voor de gemeente. Een gezond ecologisch systeem bevordert het welzijn en kent belangrijke regulerende functies. Denk aan de rol die gevarieerd groen speelt bij het zuiveren van de lucht, het vangen van stof, het verbeteren van de waterafvoer, het reguleren van de temperatuur en het dempen van geluid. Gevarieerd groen verbetert het vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven. Het ontwikkelen van een volwaardig biodiversiteitsbeleid voor onze karakteristieke stadsnatuur biedt dus kansen. De inwoners van de stad spelen een belangrijke rol in het behalen van de biodiversiteitsdoelen. Dit begint natuurlijk in en rondom eigen huis en tuin, maar de inwoners van de stad kunnen ook bijdragen door kennis te delen bij beleidsontwikkeling, en door mee te werken aan het inventariseren en monitoren van de aanwezige stadsnatuur.

In het kort:

De Piratenpartij staat voor een ondernemende gemeente

Een gemeente waar lokaal en innovatief ondernemerschap een streepje voor krijgt, waar stimuleren belangrijker is dan reguleren. Utrecht als voorloper van de zwermeconomie, waar vrijwilligerswerk net zo belangrijk is als betaald werk. Een gemeente waar sekswerkers niet langer worden weggepest.

— Zwermeconomie

Zonder geld kan je niet leven. Maar werk is meer dan alleen een manier om geld te verdienen. Werk geeft voldoening en iedereen moet de gelegenheid hebben om zichzelf te ontplooien. De Piratenpartij is van mening dat het stimuleren van vrijwilligersnetwerken van veel grotere waarde kan zijn. Vrijwilligers zijn een hoeksteen van onze samenleving. De gemeente moet daarom ook inzetten op het werven van meer vrijwilligers. Bijvoorbeeld in de zorg en in de wijkteams zijn vrijwilligers dringend nodig. De gemeente moet de inwoners meer handvatten geven om zelf initiatieven te starten.

Verplicht solliciteren werkt niet. Wanneer mensen geen uitzicht meer hebben op betaald werk, is de sollicitatieplicht een nodeloze belasting die mensen verhindert om zich voor de maatschappij in te zetten middels vrijwilligerswerk.

In de alsmaar veranderende maatschappij is een leven lang leren een noodzaak. Bijvoorbeeld voor de generatie die niet is opgegroeid met het internet, moeten er voldoende mogelijkheden zijn om hun computervaardigheden te ontwikkelen. Maar ook taal- en rekenvaardigheden, omscholing en verdere ontwikkeling van vaardigheden kunnen worden ontwikkeld tijdens onder andere avondklassen. In samenwerking met onder andere de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht kunnen we kijken naar een aanbod van gratis bijscholing/omscholing.

— MKB'er en ZZP'er uit Utrecht gaan voor (op grote bedrijven)

Bij veel opdrachten is aanbesteden verplicht, maar bij veel opdrachten ook niet. In het laatste geval zorgen we dat de Utrechtse ondernemer als eerste de vraag krijgt, in het eerste geval geven we in aanbestedingen een lokaal ondernemerschapsbonus: een streepje voor voor de Utrechtse ondernemers. En we kunnen meer doen ter ondersteuning:

— Zichtbaarheid van MKB en ZZP

Onze regelgeving is ‘one size fits all’. Terwijl je totaal niet van een gelijk speelveld kan spreken wanneer dezelfde regels gelden voor een multinational als voor een kleine minder vermogende ondernemer. Wij willen het ondernemerschap in Utrecht zichtbaar maken. Er is ruimte genoeg voor werkruimte, en we kunnen eenvoudig zorgen dat ‘onze’ ondernemers zichtbaarder zijn voor iedereen in Utrecht. Daarom:

— Sekswerk

Onze gemeente geeft al eeuwenlang veel gemeenschapsgeld uit in een kruistocht tegen prostitutie, waarbij het blokkeren van legale en gereguleerde initiatieven niet wordt geschuwd en alle tegenacties worden afgedaan als ‘toeval’. Het resultaat? Op dit moment zijn er in Utrecht geen legale plekken voor de sekswerkers om hun werk te doen. Utrecht heeft een verantwoordelijkheid hierin. Prostitutie staat niet gelijk aan mensenhandel. Sterker nog, door sekswerk actief te ontmoedigen werkt de gemeente juist misstanden in de hand. De Piratenpartij wil dat sekswerk als een volwaardige branche beschouwd gaat worden in Utrecht, waarbij de nodige transparantie juist zal bijdragen aan het opsporen en tegengaan van mensenhandel en andere misstanden die niet thuishoren in de seksbranche. De gemeente zou het nieuwe zandpad zelf moeten beheren en de onderneming over moeten laten aan de sekswerkers. Zij weten wat er nodig is om er een veilige onderneming van te maken. De tippelzone van Utrecht moet weer terugkeren. Het is tijd dat de gemeente het sekswerk niet meer criminaliseert maar faciliteert.

— Cannabisbeleid

De Piratenpartij wil dat de gemeente zich opstelt als progressieve voorloper van het drugsbeleid in Nederland, en zich in gaat zetten voor versoepeling van Nederlands recht op dit gebied. De punten die de Piratenpartij hierbij in acht wil nemen:

In het kort:

De Piratenpartij staat voor toegankelijk, betaalbaar en goed onderwijs

Een gemeente waar kwalitatief goed onderwijs toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Waar onderwijs de plek is waar ongelijkheid wordt aangepakt en iedereen een eerlijke kans krijgt. Waar voldoende aanbod is van brede brugklassen en actief het lerarentekort wordt aangepakt. Waar we privacyschending niet accepteren en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid.

— Segregatie in het onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd. Onderwijs helpt mensen onafhankelijker en weerbaarder te worden. Schoolsucces zou niet afhankelijk moeten zijn van de achtergronden van leerlingen, zoals het inkomen of opleidingsniveau van hun ouders. Maar dat is vaak wél zo en dit probleem wordt niet kleiner. Op dit moment speelt de achtergrond van leerlingen een te grote rol in schooladviezen, in de verwachtingen van leraren en in het onderwijsaanbod dat kinderen en jongeren krijgen. De Piratenpartij is van mening dat we als gemeente een grote rol hebben om deze problemen aan te kaarten en structurele oplossingen hiervoor te vinden. Alhoewel er veel zaken landelijk geregeld worden hebben wij als gemeente de taak om dit om gemeentelijk niveau aan te pakken.

In het huidige systeem worden kinderen in groep 8 verdeeld op VO-niveaus. Deze keuze wordt gebaseerd op de cijfers die het kind haalt, het beeld wat de leerkracht heeft en de mondigheid van ouders. Wanneer je een brede brugklas stimuleert krijgen kinderen meer tijd om hun talenten te ontwikkelen, en een mening over hun toekomst te vormen.

De gemeente moet scholen met brede brugklassen stimuleren. Daarmee wordt het schooladvies minder bepalend en kan de middelbare school op basis van echte cijfers van de vakken die ze willen volgen een onderbouwd advies doen in het 2e of 3e jaar, zodat alle leerlingen de opleiding kunnen doen die ze willen en bij hen past.

Er moet meer aandacht komen voor de MBO studenten in Utrecht. Er wordt veel aandacht besteed aan de HBO en de Universitaire studenten. Dezelfde aandacht moet worden besteed aan de MBO studenten. Er is een actieplan van de gemeente Utrecht ’ Sterk Utrechts MBO ’. Dit actieplan loopt tot 2022. We moeten erop toezien of dit plan een bijdrage heeft kunnen leveren en we moeten onderzoeken of er nog meer gedaan moet worden om de positie van de MBO studenten te versterken.

— Lerarentekort

Er is sprake van een groot tekort aan leraren, vooral in het basisonderwijs. Het tekort loopt de komende jaren verder op en treft vrijwel alle onderwijssectoren. Het lerarentekort is ongelijk verdeeld over het land en over groepen leerlingen. Scholen met meer leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben meer moeite om hun vacatures te vervullen. Het lerarentekort vormt daardoor een bedreiging voor gelijke kansen in het onderwijs.

— Volwassenenonderwijs (leven lang leren)

In de alsmaar veranderende maatschappij is een leven lang leren een noodzaak. Bijvoorbeeld voor de generatie die niet is opgegroeid met het internet, moeten er voldoende mogelijkheden zijn om hun computervaardigheden te ontwikkelen. Maar ook taal- en rekenvaardigheden, omscholing en verdere ontwikkeling van vaardigheden kunnen worden ontwikkeld tijdens onder andere avondklassen.

— Digitale geletterdheid

De laatste jaren is het gebrek aan digitale geletterdheid in de samenleving aan het licht gekomen. We krijgen veel verschillende informatie vanuit de media en moeten zelfstandig kritisch naar deze verschillende bronnen kunnen kijken. Dit is moeilijk en daarom verdient het digitaal geletterd maken van kinderen een vaste plek in het onderwijs van de gemeente Utrecht. Daarnaast heeft de jeugd van Utrecht verschillende keren thuisonderwijs moeten volgen. Hier werd al snel duidelijk dat niet iedereen beschikking heeft over voldoende laptops of andere apparaten om dit thuisonderwijs te bewerkstelligen. Scholen kunnen een mooie rol spelen in het opvullen van deze armoede, mits ze van de gemeente geld krijgen om voldoende laptops en andere apparaten aan te schaffen.

— Privacy van studenten en leerlingen

Onderwijsinstellingen zijn zo druk met het voorkomen van fraude dat ze de kwaliteit van onderwijs en het welzijn van studenten uit het oog verliezen. Naast de technische uitdagingen van online surveillance tijdens toetsen, zorgt proctoring voor grote ethische problemen waar het gaat om privacy en kansengelijkheid. De Piratenpartij is een partij die werkt vanuit vertrouwen. Op dit moment krijgen studenten massaal het signaal dat zij zodanig niet te vertrouwen zijn dat er alles aan gedaan moet worden om te zorgen dat ze niet spieken. Vertrouwen is wederkerig. Mensen die alsmaar signalen krijgen dat ze niet te vertrouwen zijn zullen ook nooit leren te vertrouwen. Wij zijn niet naïef, wij weten ook dat sommige studenten zullen proberen te spieken. Maar wij geloven in oplossingen die niet privacyschendend zijn en

kansengelijkheid versterken. Kennis kan op alternatieve manieren worden getoetst, onder andere door middel van open-boek toetsen.

Laten we, samen met corona, ook online surveillance bij onderwijsinstellingen het komende jaar de deur wijzen. Laten we toewerken naar een samenleving op basis van vertrouwen.

— Passend onderwijs

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende plek te bieden, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het leren. Hiervoor wordt er vaak samengewerkt met andere instellingen om deze kinderen te ondersteunen. Denk hierbij aan de samenwerkingsverbanden: safe, veilig thuis, tussenvoorziening, spoor030, en DOCK. Dit is maar een kleine greep van de verschillende hulpinstellingen die er zijn. Ondanks alle goede bedoelingen is het niet altijd duidelijk wie wat doet en zijn er lange wachttijden. De Piratenpartij is van mening dat wachtlijsten in de diagnostiek niet mogen bestaan en dat hulp altijd beschikbaar moet zijn. We moeten onderzoeken of het huidige systeem werkt en op welke manier we het kunnen verbeteren zodat alle kinderen die hulp nodig hebben deze ook krijgen.

In het kort:

De Piratenpartij staat voor toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg

Een gemeente waar de inwoners niet wakker hoeven te liggen over de vraag of ze wel goede zorg zullen ontvangen. Waar thuiskweek van medicinale cannabis altijd is toegestaan. Waar we de wachttijden in de jeugdzorg en GGZ aanpakken en waar iedereen passende hulp krijgt. Een gemeente waar mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.

Goede en tijdige gezondheidszorg, zowel lichamelijk als geestelijk, is een recht. Het begint met toegankelijkheid voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, status, inkomen, gender of zorgpolis. De Piratenpartij stelt welzijn en zelfbeschikking van patiënten centraal. Heb je het over gezondheidszorg dan heb je het ook over preventie, een onderwerp dat met de coronacrisis actueler is dan ooit.

Vanuit de overheid komen initiatieven zoals een corona-app, waarmee je kan aantonen of je gevaccineerd bent. Hoewel we zeker onderschrijven dat verspreiding voorkomen belangrijk blijft, is er altijd nog zoiets als privacy. Wij zijn van mening dat het hele coronapas systeem schadelijk is. Niemand zou gedwongen moeten worden te vertellen of ze willen vaccineren of niet. Waar we veel meer heil in zien is het veel makkelijker toegankelijk maken van testen, en deze vooral betaalbaar houden. De overheid heeft zich op ICT-gebied niet betrouwbaar getoond en heeft nog een lange weg te gaan. Wat dan wel? Testen, en vooral de smartphone mijden. Een papieren bewijs of boekje, waarbij geen enkele registratie op de plek van bezoek nodig is, hebben onze voorkeur.

— Goede zorg begint bij preventie

Preventie moet aan de basis liggen van goede zorg. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk ieders gezondheid is voor de gehele samenleving. Niet alleen de fysieke gezondheid speelt hierin een rol; het mentale en fysieke houdt sterk verband met elkaar. Zo zien we dat bijvoorbeeld geldzorgen van grote invloed zijn op de gezondheid van eenieder die hier last van heeft. Een basisinkomen is daarom een eerste goede stap om de gezondheid van de Utrechters te verbeteren door de stress te verlagen. Ook geeft deze bestaanszekerheid mensen de ruimte om beslissingen te nemen die goed zijn voor hun gezondheid.

Daarnaast moet de zorg laagdrempeliger worden. Door de lange wachtrijen en grote bureaucratische rompslomp wachten mensen vaak te lang voor ze hulp zoeken. Er moet open inloop van GGZ-specialisten zijn in buurthuizen, waar registratie niet verplicht is. Vanuit deze plek kunnen mensen laagdrempelig geholpen worden. Voor mensen die diep in de put zitten is de telefoon oppakken om zelf een afspraak te maken met een psycholoog of psychiater namelijk al een te grote stap. De inloopspreekuren kunnen hierbij helpen, zodat zij niet zelf de moeilijke bureaucratische processen door moeten.

— Geestelijke gezondheidszorg zonder wachtlijsten

Een welvarend land als Nederland zou in staat moeten zijn om goede geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te bieden aan al haar inwoners. Door slecht beleid en bezuinigingen is het tegendeel waar: de GGZ is in crisis. De Piratenpartij wil dat er passende zorg voor iedereen komt. De wachttijden moeten worden teruggedrongen, door onder andere het personeelstekort aan te pakken. De gemeente moet ervaringsdeskundigen betrekken bij het maken van haar beleid. Verder moet de gemeente zich hard maken in de landelijke politiek voor het elimineren van marktwerking in de GGZ.

— Jeugdzorg

Het verschuiven van jeugdzorg naar de gemeenten in 2015, tegen de bezwaren van het werkveld in, ging gepaard met inkrimping van de budgetten. De zorg is vaak niet adequaat, met name in de Jeugd-GGZ. De decentralisatie was een grote fout en de gemeente moet er bij de landelijke politiek op aandringen dat dit wordt teruggedraaid. Verder moet de gemeente voldoende jeugdzorg inkopen zodat de wachttijden afnemen, en moet er beter toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg komen.

De vele verschillende partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg moeten beter gaan samenwerken in het belang van het kind en diens omgeving. Het is van groot belang dat zij onder begeleiding van de gemeente om de tafel gaan zitten om met constructieve oplossingen te komen.

Verder is het belangrijk dat de partijen werken aan transparantie wat betreft het beleid wat ze voeren en de keuzes die ze maken. Natuurlijk zonder dat de privacy van betrokkenen wordt geschonden. WOB-verzoeken moeten te allen tijde worden gehonoreerd en spoedig worden afgehandeld.

— Risicogroepenbeleid GGD

Je laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) is op dit moment een dure aangelegenheid, tenzij je volgens de GGD in een risicogroep valt. Dit risicogroepenbeleid is achterhaald en moet op de schop. Op dit moment is het laten testen via de huisarts zo duur, dat velen (vooral jongeren) dit lang uitstellen of het helemaal niet doen. SOA’s die, wanneer ze in de beginfase worden behandeld redelijk onschuldig zijn, kunnen wanneer ze te laat worden ontdekt voor serieuze gezondheidsklachten zorgen. In het kader van meer preventieve zorg moeten SOA testen voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

— Gratis parkeren voor mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen voor familieleden, vrienden of kennissen die langdurig zorg nodig hebben. Het laatste waar zij zich druk over zouden moeten maken zijn parkeerkosten. In Utrecht kunnen mantelzorgers op dit moment 75% korting krijgen op parkeren. De Piratenpartij wil hier een stap verder in gaan en parkeren gratis aanbieden aan de mantelzorgers. Zij kunnen dan via de gemeente een gratis parkeerpas aanvragen.

— Medicinale cannabiskweek

Medicinale cannabis is cannabis die door een patiënt verkregen wordt om te gebruiken als medicatie. De cannabisplant wordt al duizenden jaren in een geneeskundige context gebruikt. De Piratenpartij wil het mogelijk maken dat de thuiskweek van medicinale cannabis wordt toegestaan. In Tilburg is het al mogelijk je eigen cannabis te kweken als medicijn. De ervaringen van de gemeente Tilburg kunnen we als blauwdruk nemen om hiermee in Utrecht aan de slag te gaan.

— Drugs- en alcoholproblematiek is geen veiligheidsproblematiek maar gezondheidsproblematiek

De gemeente moet drugs- en alcoholproblematiek niet zien als een veiligheidsprobleem, maar moet met een multidisciplinaire aanpak dit gezondheidsprobleem oplossen. Door de hulp van ervaringsdeskundigen in te roepen kan de gemeente een groot verschil maken in het leven van de mensen die hier mee te maken hebben. Dit punt hangt samen met werkloosheid, huisvesting, vervuiling, inkomen en sociale omgeving, en verdient daarom een multidisciplinaire aanpak.

— Sanitaire producten zoals tampons en maandverband zonder kosten voor iedereen

We spreken van menstruatie armoede wanneer mensen niet genoeg geld hebben om producten aan te schaffen die nodig zijn om het menstruatiebloed op te vangen, zoals tampons, maandverband of menstruatiecups. In Nederland kampen één op de tien mensen die ongesteld worden met menstruatie armoede. De Piratenpartij wil sanitaire producten gratis maken voor iedereen die dat nodig heeft. We willen hiermee beginnen door gratis menstruatieproducten uit te delen op scholen. Dit kunnen we daarna uitbreiden door gratis menstruatieproducten aan te bieden op publieke plekken zoals bibliotheken, gemeentehuizen en apotheken.

— Educatie over verward gedrag

De Piratenpartij wil dat de gemeente haar inwoners gaat informeren over hoe zij verward gedrag kunnen herkennen en hoe ze kunnen helpen. Dit gaat hand in hand met een destigmatisering-campagne over verward gedrag. Het is hierbij niet genoeg om deze informatie via reclameborden te verspreiden, het moet breder worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan informatieavonden in buurthuizen, lezingen op middelbare scholen, MBO's, Hogescholen en Universiteiten, cursussen aan medewerkers van de gemeente, en een campagne op sociale media; zo krijgt dit onderwerp de aandacht die het verdient.

In het kort:

De Piratenpartij staat voor weerbaarheid van mensen, zowel in tijden van crisis als daarbuiten

Een gemeente waar de inwoners ook in tijden van crisis op hun gekozen vertegenwoordigers kunnen vertrouwen. De economische crisis, de coronacrisis, we maken te vaak mee dat in lastige tijden mensen tussen wal en schip vallen. Dat moet anders, dat kan anders, en daar willen wij aan bijdragen.

Onze generaties, van de Boomers tot generatie Z, hebben meer crises meegemaakt dan we doorgaans willen erkennen. De coronacrisis leeft bij ons allemaal, en we duiken van de financiële crisis in de woningcrisis en in de volgende crisis, en iedere keer weer vallen er groepen mensen tussen wal en schip.

De kern van onze basisbeginselen is empowerment: mensen in staat stellen autonoom te zijn, mensen steunen waar nodig om zelf beslissingen te nemen, zelf verantwoording te nemen, om zelfstandig en mens te zijn.

Te vaak praten we over mensen en niet met mensen. Te vaak willen we de redders zijn en houden we daarbij de slachtoffers in een slachtofferrol gedrukt. Te vaak gaan we uit van

wantrouwen en angst voor misbruik. Iedereen zit in de verdediging, maar we moeten het toch echt allemaal samen doen.

Om je als mens te ontwikkelen zijn bestaanszekerheid, goed onderwijs (een leven lang), sociale contacten en erkenning voorwaardelijk. Dat zijn dingen waar we samen voor kunnen zorgen, zonder daarbij het belang van empowerment te vergeten.

De Piratenpartij draagt hieraan bij. Een basisinkomen zorgt voor bestaanszekerheid, goed onderwijs voor ontwikkeling, en ICT moet privacy juist beschermen en niet schaden. Weerbaarheid staat bij ons altijd centraal, en zou dit in alle beleidsbeslissingen moeten staan.

Een Utrecht waar iedereen veilig en gezond is, een Utrecht waar iedereen gewoon mens mag zijn. Dit is de stad die wij willen. De stad voor iedereen, waar niemand tussen wal en schip valt.

Waarom Piratenpartij Utrecht?

● De Piratenpartij staat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen

● De Piratenpartij staat voor meer inbreng van inwoners

● De Piratenpartij staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit

● De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met meer transparantie

● De Piratenpartij staat voor goede en betaalbare woningen voor iedereen

● De Piratenpartij staat voor een veilige gemeente

● De Piratenpartij staat voor een leefbare en duurzame gemeente

● De Piratenpartij staat voor een ondernemende gemeente

● De Piratenpartij staat voor toegankelijk, betaalbaar en goed onderwijs

● De Piratenpartij staat voor toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg

● De Piratenpartij staat voor weerbaarheid van mensen, zowel in tijden van crisis als daarbuiten