GlassFrog / Holarchie

Het oude “De baas zegt hoe het moet” model is wat ons betreft aan vervanging toe. Net zoals wij geloven dat de politiek weer in handen van de burger moet komen is ook ons organisatiemodel zo ingericht dat de verantwoordelijkheid en sturing bij de mensen zelf ligt. Wij werken met Holarchie.

Dat kan lastig zijn, want dat betekent dat je goed moet kunnen aangeven wanneer je ergens verantwoordelijkheid voor neemt, wanneer je dat niet kan doen en wanneer het te veel zou worden. Het bestuur van Piratenpartij Utrecht heeft dan ook meer een coachende rol dan een leidende rol.

Bekijk onze organisatie.

Vaste rollen binnen Holarchie zijn de Lead Link, de Facilitator en de Secretaris.

De Lead Link is Maarten van der Pol. Als lead link zorgt hij voor toewijzing van de rollen die verdeeld moeten worden, houdt hij in de gaten of de rollen en personen nog wel matchen (worden toezeggingen nagekomen, heeft iemand hulp nodig, zijn er middelen nodig om een doel te bereiken?), en stelt hij prioriteiten en strategieën vast om te zorgen dat Piratenpartij Utrecht de doelen kan bereiken.

De Facilitator is Dmitri Schrama. Die zit de vergaderingen voor, en is de persoon die zorgt dat onze vergaderingen en overleggen goed verlopen en dat we de structuur niet uit het oog verliezen.

De Secretaris zorgt dat alle rollen, verantwoordelijkheden en afspraken worden vastgelegd.

Naast deze vaste rollen ontstaan en verdwijnen rollen naar behoefte. Nu zijn er uiteraard zaken die zo dicht bij onze organisatie staan dat ze niet verdwijnen, het werk zal nooit af zijn. Die rollen kunnen worden ingevuld door één of meer personen. Als een rol te groot is vormt deze een subcirkel binnen Piratenpartij Utrecht, met een eigen Lead Link.

Meer weten over onze structuur? Vragen zijn altijd welkom. Meer weten over holarchie? Klik hier.