Vacature Bestuurslid (Vrijwilligerswerk)

Conform de statuten Piratenpartij Utrecht stelt de Algemene Ledenvergadering (ALV) bestuursleden aan. Er dienen minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden aangesteld te worden. Bestuursaanstellingen zijn telkens voor een periode van 2 jaar.

Komende ALV zijn er vier bestuursposities verkiesbaar. De termijnen voor de zittend voorzitter, secretaris en penningmeester verlopen in november 2020, de andere gekozen bestuurder is gekozen tot juni 2021. De huidige bestuursleden mogen zich herkiesbaar stellen, maar uiteraard zijn nieuwe kandidaten ook welkom!

Wil jij als bestuurder bijdragen aan de groei en uitbouw van de Piratenpartij Utrecht? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie!

Let wel op: Conform het Huishoudelijk Reglement kan iemand zich alleen verkiesbaar stellen als bestuurder wanneer die in de 12 maanden voorafgaand aan de ALV ten minste 6 maanden een actieve en toegewezen rol binnen de organisatie van de Piratenpartij Utrecht heeft vervuld.

Rol: Bestuurslid (formeel, de organisatorische rol of rollen worden in overleg vastgesteld binnen het bestuur)

Plaats in de organisatie: Bestuursverantwoordelijk voor de vereniging Piratenpartij Utrecht, gezamelijk verantwoordelijk met andere bestuursleden.

Doel van de rol: Mede besturen van de vereniging Piratenpartij Utrecht

Verantwoordelijkheden:

  • Wekelijks beschikbaar voor overleg en indien van toepassing spoed-overleg.
  • Het op zich nemen van minimaal 1 organisatorische rol.
  • Het gezamelijk vertegenwoordigen van de vereniging Piratenpartij Utrecht
  • Bijdragen aan de uitvoering van het vastgestelde beleidsplan (Plan Paars 2028)
  • Bijdragen aan en zorgen voor correcte omgangsvormen en communicatie binnen de organisatie (zie ook Huishoudelijk Reglement)

Wil jij je beschikbaar stellen voor deze rol? Stuur dan jouw sollicitatie samen met een motivatie die openbaar gepubliceerd mag worden naar bestuur@pputrecht.nl.

Let op, dit betreft een onbezoldigde (onbetaalde) functie.