Vacature Kascommissielid (Vrijwilligerswerk)

Conform de statuten Piratenpartij Utrecht mag de Algemene Ledenvergadering (ALV) jaarlijks ten minste 2 personen aanstellen voor de kascommissie. Wanneer er geen kascommissie is dan is de vereniging wettelijk verplicht om de boeken te laten controleren door een onafhankelijk accountant, met alle kosten van dien. Daarom roepen wij vriendelijk maar dringend op om op deze vacature te solliciteren. Op de eerstvolgende ALV zal je sollicitatie in behandeling genomen worden.

Rol: Lid Kascommissie

Plaats in de organisatie: Adviseert de ALV.

Doel van de rol: Advies uitbrengen over het al dan niet verlenen van dechargé aan het bestuur over de boekhouding van het afgelopen boekjaar.

Verantwoordelijkheden:

  • Toezicht houden op de administratie en boekhouding van de vereniging
  • Onderzoeken van rekening en verantwoording van het partijbestuur
  • Verslag uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering
  • Samenwerken met de penningmeester

Wil jij je beschikbaar stellen voor deze rol? Stuur dan jouw sollicitatie samen met een motivatie die (bij overschot aan kandidaten) openbaar gepubliceerd mag worden naar bestuur@pputrecht.nl.

Let op, dit betreft een onbezoldigde (onbetaalde) functie.