Vacatures ALV 2021

Vacature Vertrouwenspersoon.

Conform de statuten Piratenpartij Utrecht is de Algemene Ledenvergadering (ALV) bevoegd om een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Hoewel deze rol reeds is ingevuld is de ALV bevoegd om een tweede vertrouwenspersoon aan te wijzen. Daarom nodigen wij iedereen die interesse heeft uit om te reageren op deze vacature.

Rol: Vertrouwenspersoon

Plaats in de organisatie: Onafhankelijk

Doel van de rol: Beschikbaar zijn voor een vertrouwelijk gesprek over persoonlijke zaken met betrekking tot de PPU.

Verantwoordelijkheden:

 • Het meedenken over mogelijke oplossingen
 • begeleiding bij klachtenprocedures wanneer gewenst
 • Het registreren van voorvallen
 • Adviseren en ondersteunen van de organisatie bij het voorkomen van ongewenst gedrag
 • Spreken namens persoon tot het bestuur
 • Het borgen van anonimiteit

Wil jij je beschikbaar stellen voor deze rol? Stuur dan jouw sollicitatie samen met een motivatie die openbaar gepubliceerd mag worden naar bestuur@pputrecht.nl.

Vacature Kascommissielid

Conform de statuten Piratenpartij Utrecht mag de Algemene Ledenvergadering (ALV) jaarlijks ten minste 2 personen aanstellen voor de kascommissie. Wanneer er geen kascommissie is dan is de vereniging wettelijk verplicht om de boeken te laten controleren door een onafhankelijk accountant, met alle kosten van dien. Daarom roepen wij vriendelijk maar dringend op om op deze vacature te solliciteren.

Rol: Lid Kascommissie

Plaats in de organisatie: Adviseert de ALV.

Doel van de rol: Advies uitbrengen over het al dan niet verlenen van dechargé aan het bestuur over de boekhouding van het afgelopen boekjaar.

Verantwoordelijkheden:

 • Toezicht houden op de administratie en boekhouding van de vereniging
 • Onderzoeken van rekening en verantwoording van het partijbestuur
 • Verslag uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering
 • Samenwerken met de penningmeester

Wil jij je beschikbaar stellen voor deze rol? Stuur dan jouw sollicitatie samen met een motivatie die openbaar gepubliceerd mag worden naar bestuur@pputrecht.nl.

Vacature Bestuurslid

Conform de statuten Piratenpartij Utrecht stelt de Algemene Ledenvergadering (ALV) bestuursleden aan. Er dienen minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden aangesteld te worden. Bestuursaanstellingen zijn telkens voor een periode van 2 jaar.

Wil jij als bestuurder bijdragen aan de groei en uitbouw van de Piratenpartij Utrecht? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie!

Let wel op: Conform het Huishoudelijk Reglement kan iemand zich alleen verkiesbaar stellen als bestuurder wanneer die in de 12 maanden voorafgaand aan de ALV ten minste 6 maanden een actieve en toegewezen rol binnen de organisatie van de Piratenpartij Utrecht heeft vervuld.

Rol: Bestuurslid (formeel, de organisatorische rol of rollen worden in overleg vastgesteld binnen het bestuur)

Plaats in de organisatie: Bestuursverantwoordelijk voor de vereniging Piratenpartij Utrecht, gezamelijk verantwoordelijk met andere bestuursleden.

Doel van de rol: Mede besturen van de vereniging Piratenpartij Utrecht

Verantwoordelijkheden:

 • Wekelijks beschikbaar voor overleg en indien van toepassing spoed-overleg.
 • Het op zich nemen van minimaal 1 organisatorische rol.
 • Het gezamelijk vertegenwoordigen van de vereniging Piratenpartij Utrecht
 • Bijdragen aan de uitvoering van het vastgestelde beleidsplan (Plan Paars 2028)
 • Bijdragen aan en zorgen voor correcte omgangsvormen en communicatie binnen de organisatie (zie ook Huishoudelijk Reglement)

Wil jij je beschikbaar stellen voor deze rol? Stuur dan jouw sollicitatie samen met een motivatie die openbaar gepubliceerd mag worden naar bestuur@pputrecht.nl.