Wat doet de kascommissie?

De kascommissie heeft als opdracht: “Advies uitbrengen over het al dan niet verlenen van decharg√© aan het bestuur over de boekhouding van het afgelopen boekjaar.”

Een hele mondvol, maar dit komt op het volgende neer: Als de kascommissie de Algemene Ledenvergadering adviseert om dechargé te verlenen, geeft de kascommissie aan dat de boekhouding klopt en de ALV de hoofdelijke verantwoordelijkheid voor deze boekhouding kan wegnemen bij de bestuursleden.

Klopt de boekhouding niet en adviseert de kascommissie dus negatief dan blijven de bestuurders zelf verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

Bij de Vereniging Piratenpartij Utrecht zijn de verantwoordelijkheden van de kascommissie als volgt geformuleerd:

  • Toezicht houden op de administratie en boekhouding van de vereniging
  • Onderzoeken van rekening en verantwoording van het partijbestuur
  • Verslag uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering
  • Samenwerken met de penningmeester

Eens per jaar, na aflopen boekjaar en voor de ALV, komen penningmeester en kascommissie bij elkaar. Op dit moment geeft de penningmeester volledige inzage in de boekhouding, achterliggende stukken, lopende begroting en realisatie daarvan. Ook krijgt de kascommissie live inzage in de bankrekening en spaarrekening van de Piratenpartij Utrecht.

De kascommissie bekijkt ten minste (maar mag meer onderzoek doen):

  • Klopt de balans?
  • Kloppen de totalen in het kasboek?
  • Kloppen de genoteerde uitgaven per grootboeknummer (steekproeven, minimaal 2 per grootboeknummer. Bonnetjes ook controleren)
  • Komen de gegevens van de rekeningen overeen met de gegevens van het kasboek?
  • Zijn de uitgaven in lijn met de vastgestelde begroting, en zo niet heeft het bestuur daar dan een sluitende verklaring voor.

Zou jij willen bijdragen in de rol van kascommissielid? We zoeken altijd (reserve)leden voor de kascommissie. Lees meer op deze pagina!