ALV 2022: Agenda en informatie

Beste leden van de vereniging Piratenpartij Utrecht, leden van de vereniging Piratenpartij Nederland woonachtig in de provincie Utrecht, en geïnteresseerden,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging Piratenpartij Utrecht. Deze zal plaatsvinden in “In de 3 Krone”, aan de Oudegracht 227 in Utrecht op zondag 26 juni 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur. Aansluitend gaan we in de stad een drankje doen met wie dat wil.

De agenda en stukken voor de ALV zijn in te zien via https://pputrecht.nl/alv2022.

Het bestuur dient statutair te bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De huidige bestuursleden leggen hun functies neer, dus het belangrijkste onderdeel is verkiezing nieuwe bestuursleden. Meld je aan op bestuur@pputrecht.nl.

Kan je als lid van de Piratenpartij Utrecht niet aanwezig zijn? Geef dan door wie je machtigt om namens jou te stemmen. Geen stem is een verloren stem!

Er is ook een beperkt stemrecht voor leden van de Piratenpartij Nederland woonachtig in de provincie Utrecht. Meer informatie daarover is te vinden op https://pputrecht.nl/alvstemrechtnietleden. Ook voor deze stemmen gelden bovenstaande regels.

Vragen ontvangen we graag op bestuur@pputrecht.nl. We rekenen op jullie aanwezigheid!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Piratenpartij Utrecht,

Maarten van der Pol