PPU

Gevolg ALV 2019: Contributiekorting en gespreid betalen

Op de ALV van 16 juni 2019 zijn twee moties aangenomen die een korting op de contributie mogelijk maken, en die gespreid betalen mogelijk maken. De gedachte hierachter is dat het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarbij gaan we uit van goed vertrouwen. Dus geen inkomenstoets, je kan alleen zelf inschatten of je de korting nodig hebt.

Om lid te worden vul je het formulier in op de pagina Lid worden, en om het huishoudelijk reglement te lezen klik je hier. De moties waren als volgt:

Motie 201901: Toevoeging mogelijkheid tot gespreid betalen contributie. (ingediend door M. van der Pol)
Stemming over deze motie is tijdens het onderdeel “Huishoudelijk Reglement”.

Artikel 2F van het Huishoudelijk Reglement Piratenpartij Utrecht is nu:
F. De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar.

Het voorstel is om deze zin uit te breiden als volgt:
F. De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar, tenzij er een betalingsregeling is gevraagd. In dat geval is het lid tien termijnen van 5 euro verschuldigd, te betalen in de eerste tien maanden van het kalenderjaar. Vangt het lidmaatschap later aan dan mag het verschuldigde bedrag evenredig worden verdeeld over de resterende maanden van het kalenderjaar, waarbij betaling van de eerste termijn direct verschuldigd is en daarna maandelijks.

Motie 201902: Toevoeging contributiekorting voor leden die minder te besteden hebben. (ingediend door M. van der Pol)
Stemming over deze motie is tijdens het onderdeel “Huishoudelijk Reglement”.

Artikel 2F van het Huishoudelijk Reglement Piratenpartij Utrecht is nu:
F. De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar.

Het voorstel is om aan dit lid toe te voegen: 
Ieder die lid wil worden mag indien de persoonlijke situatie dat verlangt bij de penningmeester vragen om 50% korting op de geldende contributie.

De volledige notulen staan hier: Klik!