PPU

Uitkomst ALV 2020: Lagere contributie en nieuwe bestuursleden

Beste leden, vrijwilligers, vrienden en geïnteresseerden,

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Piratenpartij Utrecht heeft besloten om het lidgeld te verlagen, van 50 euro per kalenderjaar naar 19,84 euro per kalenderjaar. Hiermee is het lidgeld nu gelijk aan het bedrag dat de landelijke Piratenpartij rekent als contributie. Hou er wel rekening mee dat lidmaatschap van de Piratenpartij Utrecht en de landelijke Piratenpartij separate zaken blijven – een lidmaatschap van de Piratenpartij Utrecht geeft dus geen stemrecht voor de ALV van de Piratenpartij Nederland en vice versa.

Deze ALV zijn er ook nieuwe bestuursleden gekozen. Jasmijn en Dmitri treden af per 8 november 2020, Bjorn zal aftreden in mei 2021. We zullen versterkt worden door Arnoud Siegers en Abram Kleijweg die per 8 november 2020 zullen aantreden.

Op basis van het nieuwe contributiebedrag zal er zo snel mogelijk een gewijzigd huishoudelijk reglement worden gepubliceerd. Vragen? Mail bestuur@pputrecht.nl.

De volledige notulen staan hier.