PPU

ALV 2020: Agenda en informatie

Beste leden van de vereniging Piratenpartij Utrecht, leden van de vereniging Piratenpartij Nederland woonachtig in de provincie Utrecht, en geïnteresseerden,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging Piratenpartij Utrecht. Deze zal plaatsvinden in “In de 3 Krone”, aan de Oudegracht 227 in Utrecht op zondag 28 juni 2020 van 16.00 uur tot 17.30 uur. Aansluitend organiseren wij een borrel zodat we de gelegenheid kunnen gebruiken om elkaar weer eens “in real life” te zien.

Dit is een gewijzigde datum, en gelijk statutair gezien de laatst mogelijke datum om de ALV te organiseren. Mocht het zo zijn dat we in verband met beperkingen door de coronacrisis ook deze datum niet door kunnen laten gaan zullen we noodgedwongen een niet-statutair alternatief moeten kiezen. Als dit gebeurd zal deze ALV vooraf worden gegaan door een schriftelijke stemming om te kijken of de leden akkoord zijn met een alternatief.

De agenda en stukken voor de ALV zijn in te zien via https://pputrecht.nl/alv2020.

De rol vertrouwenspersoon en de bezetting kascommissie zijn ingevuld, en hebben geen maximale termijn. Er is echter altijd een mogelijkheid een tweede vertrouwenspersoon aan te stellen, en ook de kascommissie kan altijd back-up / versterking gebruiken, daarom zijn ook deze vacatures wederom opengesteld.

Het bestuur dient statutair te bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Dit betekent dat er vijf posities beschikbaar zijn. De huidige voorzitter is herkiesbaar (Maarten van der Pol). De overige bestuursleden maken hun termijnen af en blijven wel betrokken.

Kan je als lid van de Piratenpartij Utrecht niet aanwezig zijn? Geef dan door wie je machtigt om namens jou te stemmen. Geen stem is een verloren stem!

Er is ook een beperkt stemrecht voor leden van de Piratenpartij Nederland woonachtig in de provincie Utrecht. Meer informatie daarover is te vinden op https://pputrecht.nl/alvstemrechtnietleden.

Vragen ontvangen we graag op bestuur@pputrecht.nl. We rekenen op jullie aanwezigheid!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Piratenpartij Utrecht,

Maarten van der Pol

PS: Locatie en tijd kunnen wijzigen mocht de huidige coronacrisis daar aanleiding toe geven.