PPU

ALV 2020: Agenda en informatie

Beste leden van de vereniging Piratenpartij Utrecht, leden van de vereniging Piratenpartij Nederland woonachtig in de provincie Utrecht, en geïnteresseerden,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging Piratenpartij Utrecht. Deze zal plaatsvinden in “In de 3 Krone”, aan de Oudegracht 227 in Utrecht op zondag 28 juni 2020 van 16.00 uur tot 17.30 uur. Aansluitend organiseren wij een borrel zodat we de gelegenheid kunnen gebruiken om elkaar weer eens “in real life” te zien.

Gezien de omstandigheden (beperkingen Covid-19) en de mogelijkheden die de verzamelwet “Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid” ons geeft heeft het bestuur als volgt beslist:

  • Er is geen fysieke toegang tot de Algemene Ledenvergadering Piratenpartij Utrecht 2020
  • Vragen over de agendapunten, moties en amendementen die zijn ingediend kunnen worden gemaild naar bestuur@pputrecht.nl en worden behandeld op de genoemde datum op de mumble-server van de landelijke Piratenpartij. We benutten hiervoor de landelijke server en niet onze eigen server in het kader van transparantie.
  • Stemmen kan deze ALV per mail, via de bij ledenadministratie bekende mailadressen. De secretaris neemt telefonisch contact op om de stemmen te verifiëren. Voor machtigingen geld het normale proces: mail naar de secretaris wie je machtigen wil om voor jou te stemmen.
  • Heb je nog geen stem uitgebracht of wil je je stem/machtiging herroepen kan dit op de online bijeenkomst op mumble, op de genoemde datum.
  • Notulen van de ALV zullen met de ingezonden vragen en antwoorden worden gepubliceers op pputrecht.nl.

De agenda en stukken voor de ALV zijn in te zien via https://pputrecht.nl/alv2020.

De rol vertrouwenspersoon en de bezetting kascommissie zijn ingevuld, en hebben geen maximale termijn. Er is echter altijd een mogelijkheid een tweede vertrouwenspersoon aan te stellen, en ook de kascommissie kan altijd back-up / versterking gebruiken, daarom zijn ook deze vacatures wederom opengesteld.

Het bestuur dient statutair te bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Dit betekent dat er vijf posities beschikbaar zijn. De huidige voorzitter is herkiesbaar (Maarten van der Pol). De overige bestuursleden maken hun termijnen af en blijven wel betrokken.

Kan je als lid van de Piratenpartij Utrecht niet aanwezig zijn? Geef dan door wie je machtigt om namens jou te stemmen. Geen stem is een verloren stem!

Er is ook een beperkt stemrecht voor leden van de Piratenpartij Nederland woonachtig in de provincie Utrecht. Meer informatie daarover is te vinden op https://pputrecht.nl/alvstemrechtnietleden. Ook voor deze stemmen gelden bovenstaande regels.

Vragen ontvangen we graag op bestuur@pputrecht.nl. We rekenen op jullie aanwezigheid!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Piratenpartij Utrecht,

Maarten van der Pol

PS: Locatie en tijd kunnen wijzigen mocht de huidige coronacrisis daar aanleiding toe geven.